CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Tưởng niệm 64 năm Tổ sư vắng bóng tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Chương trình Tưởng niệm 64 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2018) tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Xa lộ Hà Nội, Quận 2, TP.HCM.

Ngày 28 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm ngày 15/3/2018):

- 16g30: Cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội PGVN và chư vị khách quý.

- 17g30: Tiểu thực.

- 18g00: Ban Trị sự và các vị trụ trì nghị sự sinh hoạt Giáo đoàn IV.

Ngày 29 tháng Giêng năm Mậu Tuất (nhằm ngày 16/3/2018):

Buổi sáng

- 3g45: Thức chúng.

- 4g00: Khóa lễ Cầu an (tại Chánh điện).

- 6g00: Phật tử vân tập.

- 6g30: Chư Tăng Ni khất thực hóa duyên.

- 8g00: Trùng tụng Chơn lý (tại Thiền đường).

- 11g00: Trai đàn Cầu an, Cầu siêu.

Buổi chiều, tối

- 14g00: Trùng tụng Chơn lý (tiếp theo).

- 17g00: Tiểu thực.

- 18g30: Tụng kinh sám hối.

- 19g15: Thuyết pháp (đọc giảng Chơn lý).

- 20g00: Chư Tôn đức Tăng Ni tụng giới và sinh hoạt Tăng sự.

Ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 17/3/2018):

Buổi sáng

- 3g45: Thức chúng.

- 4g00: Khóa lễ Cầu nguyện (tại Chánh điện).

- 5g00: Lễ Tưởng niệm ân đức Tổ sư và quý đức Thầy.

- 7g00: Phật tử vân tập.

- 8g00: Chư Tôn đức Hệ phái quang lâm.

- 8g30: Môn đồ tứ chúng Tưởng niệm Tổ sư (có chương trình riêng).

- 11g00: Trai đàn Cầu an, Cầu siêu.

Buổi chiều

- 13g00: Truyền Tam quy Ngũ giới cho Phật tử.

- 14g00: Hồi hướng bế mạc.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan