CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách chư Tôn đức giảng sư

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI PHỤ TRÁCH
BỐN KHÓA TU HỌC TẠI PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG
---------

CỐ VẤN - CHỨNG MINH 

                                        HT. Giác Phúc 

HT. Giác Giới

HT. Giác Toàn

 

KHÓA TU HỌC CHƠN LÝ

Chủ nhiệm: HT. Giác Toàn

       Phó Chủ nhiệm: HT. Minh Bửu 

Phó Chủ nhiệm: TT. Minh Thành

Thư ký: ĐĐ. Minh Liên

Ủy viên:   ĐĐ. Giác Nhuận (Nhường)

NS. Tín Liên

NS. Phụng Liên

NS. Trí Liên

NS. Kiên Liên

SC. Liên Trí

KHÓA TU HỌC THIỀN TỨ NIỆM XỨ

Chủ nhiệm: TT. Minh Thành

Phó Chủ nhiệm kiêm Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng

Ủy viên: ĐĐ. Minh Khải

                      ĐĐ. Minh Tuấn 

NS. Hằng Liên

SC. Hòa Liên

SC. Tâm Tâm

KHÓA TU HỌC NIỆM PHẬT

Chủ nhiệm: TT. Giác Đăng

Phó Chủ nhiệm kiêm Thư ký: ĐĐ. Giác Phổ

Ủy viên: ĐĐ. Minh Đạo

NS. Tuệ Liên

NS. Dũng Liên

SC. Nghiêm Liên

KHÓA HỌC GIÁO LÝ

Chủ nhiệm: ĐĐ. Minh Liên

Phó Chủ nhiệm kiêm Thư ký: ĐĐ. Minh Điệp

Ủy viên: ĐĐ. Minh Nghi

                      SC. Huy Liên

SC. Thảo Liên

SC. Duyên Liên

 

Lưu ý: Các khóa sinh hoan hỷ đăng ký với BTC trước thứ Bảy.

Khóa tu học Chơn lý, đăng ký: ĐĐ. Minh Liên (0918493760)

Khóa tu học thiền Tứ Niệm xứ: Ngọc Trang (0908894473)

Khóa tu học Niệm Phật: ĐĐ. Giác Phổ (0903982545)

Khóa học Giáo lý: ĐĐ. Minh Điệp (0906673219)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan