CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách nhân sự quỹ Pháp học Khất sĩ năm 2013-2015

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm và toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Tăng Ni trong các phiên họp bầu bán nhân sự, cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni vào Ban Chứng minh và Ban Chủ nhiệm, nay xin kính trình danh sách lên chư Tôn đức Tăng Ni liễu tri danh sách Ban Chứng minh và Ban Chủ nhiệm Quỹ Pháp học Khất sĩ năm 2013 - 2015 như sau:

BAN CHỨNG MINH

CHỨNG MINH HỆ PHÁI: HT. GIÁC TƯỜNG

ĐOÀN I: HT. GIÁC GIỚI & TT. GIÁC ĐĂNG

ĐOÀN II: HT. GIÁC THANH & TT. GIÁC MINH

ĐOÀN III: HT. GIÁC THUẬN & HT. GIÁC THÀNH

ĐOÀN IV: HT. GIÁC TOÀN & TT. MINH LỘC

ĐOÀN V: HT. GIÁC HÀ & TT. GIÁC THANH

ĐOÀN VI: HT. GIÁC TUẤN & TT. GIÁC MỸ

HẢI NGOẠI: HT. MINH TUYÊN, HT. MINH HỒI, HT. MINH HIẾU

BAN CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm: TT. MINH THÀNH

Phó Chủ nhiệm Thường trực: ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Phó Chủ nhiệm: TT. GIÁC NHUẬN

Thư ký: ĐĐ. MINH ĐIỆP

Thủ quỹ 1: ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Thủ quỹ 2: ĐĐ. MINH PHÚ

Các Ủy viên Thường trực của 6 Giáo đoàn:

ĐOÀN I: ĐĐ. GIÁC TÍN, ĐĐ. GIÁC NHÂN, ĐĐ. MINH TỊNH.

ĐOÀN II: ĐĐ. GIÁC TRỰC, ĐĐ. MINH LIÊM, ĐĐ. MINH TRÍ.

ĐOÀN III: ĐĐ. GIÁC HIẾU, ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG, ĐĐ. GIÁC KHOAN.

ĐOÀN IV: ĐĐ. MINH SƠN, ĐĐ. MINH NGHI.

ĐOÀN V: ĐĐ. GIÁC PHƯƠNG, ĐĐ. GIÁC TẤN, ĐĐ. GIÁC ĐĂNG.  

ĐOÀN VI: ĐĐ. GIÁC MINH, ĐĐ. MINH ĐIỀN.

CHƯ TÔN ĐỨC NI: Ni Giáo đoàn III: NT. HIỆP LIÊN, SC. HIẾU LIÊN; Ni giới Phân đoàn 1: NT. ÁNH LIÊN và NS. CHÁNH LIÊN; Phân đoàn 2: NS. TUYẾT LIÊN, NS. HẠNH LIÊN, NS. AN LIÊN, NS. KIẾN LIÊN; Ni Giới Giáo đoàn I: NS. YẾN LIÊN, NS. THÀNH LIÊN & NS. NHU LIÊN. Hội chúng Ni trưởng Mai Liên: NT. MAI LIÊN, NS. PHẤN LIÊN.

Các Phật tử: THÔNG NGỌC, TỊNH NGỌC, CHÂU NGỌC, LỆ TRẦM (Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM), VIÊN NGỌC.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-hát tác đại chứng minh.

* Tâm thư quỹ Pháp học Khất sĩ

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan