CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách nhân sự Quỹ Pháp học Khất sĩ năm 2017-2018

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Thể theo sự thống nhất trong phiên họp của chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện trong Ban Chủ nhiệm Quỹ Pháp học Khất sĩ ngày 5/11/2017 (17/9 Đinh Dậu), Ban Chứng minh, Ban Chủ nhiệm năm 2017 – 2018 như sau:

BAN CHỨNG MINH

CHỨNG MINH HỆ PHÁI: HT. GIÁC TƯỜNG

ĐOÀN I: HT. GIÁC GIỚI & TT. GIÁC TÂY

ĐOÀN II: HT. GIÁC THANH & TT. GIÁC MINH

ĐOÀN III: HT. GIÁC THÀNH & HT. GIÁC TRÍ

ĐOÀN IV: HT. GIÁC TOÀN & TT. MINH LỘC

ĐOÀN V: HT. GIÁC HÀ & TT. GIÁC THANH

ĐOÀN VI: HT. GIÁC TUẤN & TT. GIÁC NHUẬN

HẢI NGOẠI: HT. MINH HỒI, HT. MINH THIỆN (MỸ QUỐC), HT. MINH HIẾU (ÚC CHÂU).

BAN CHỦ NHIỆM

Chủ nhiệm: TT. MINH THÀNH

Phó Chủ nhiệm Thường trực: ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Thư ký: ĐĐ. MINH PHÚ

Thủ quỹ Tăng 1: ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Thủ quỹ Tăng 2: ĐĐ. MINH NGHI

Thư ký kiêm Thủ quỹ Ni: NS. TUYẾT LIÊN

Các Ủy viên Thường trực của 6 Giáo đoàn:

ĐOÀN I: ĐĐ. GIÁC TÍN.

ĐOÀN II: ĐĐ. GIÁC TRỰC, ĐĐ. MINH LIÊM

ĐOÀN III: ĐĐ. GIÁC PHỔ, ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

ĐOÀN IV: ĐĐ. MINH SƠN, ĐĐ. MINH DUY

ĐOÀN V: ĐĐ. ĐĐ. GIÁC NHẪN

ĐOÀN VI: ĐĐ. GIÁC MINH, ĐĐ. MINH ĐIỀN.

CHƯ TÔN ĐỨC NI: Ni Giáo đoàn III: NT. HIỆP LIÊN, NS. HẢI LIÊN, NS. CHUYÊN LIÊN, SC. HIẾU LIÊN, SC. HOA LIÊN; Ni giới Phân đoàn 1: NS. ÁNH LIÊN, NS. CHÁNH LIÊN & SC. THUẬN LIÊN; Phân đoàn 2: NS. TUYẾT LIÊN, NS. HẠNH LIÊN, NS. AN LIÊN, NS. KIẾN LIÊN; Ni Giới Giáo đoàn I: NS. YẾN LIÊN, NS. THÀNH LIÊN & NS. NHU LIÊN. Hội chúng Ni trưởng Mai Liên: NT. MAI LIÊN, NS. PHẤN LIÊN, SC. TRI LIÊN.

Các Phật tử: THÔNG NGỌC, TỊNH NGỌC (Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP.HCM), VIÊN NGỌC (TX. Ngọc Chánh).

*******

Thành kính kỉnh ơn chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá và Quý Phật tử ân nhân đã đóng góp tích cực trong các năm qua. Nhờ sự góp phần tịnh tài của chư Tôn đức mà Quỹ chúng con đã gởi đến cho chư huynh đệ đang học ở các nước trên thế giới và đang học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh có thêm một chút tịnh tài, hỗ trợ cho việc học và tu tốt hơn.

Thay lời cho chư huynh đệ thành kính niệm ơn chư Tôn đức và các Phật tử. Kính chúc chư Tôn đức phước trí nhị nghiêm, sớm viên thành Phật đạo. Cầu chúc quý Phật tử thân tâm thường lạc, gia đình hạnh phúc, vạn duyên thù thắng, vạn sự kiết tường.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

* Tâm thư Quỹ Pháp học Khất sĩ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan