CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đón đọc ấn phẩm Đuốc Sen 26

DiLacKính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến,

Mặc dù cuối năm chư Tôn đức Tăng cũng bận với những Phật sự, nhưng vẫn cố gắng thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen vào cuối năm hoặc chậm nhất là vào tuần đầu của năm mới, đón chào xuân Bính Thân.

Trân trọng kính giới thiệu đến chư Tôn đức và độc giả gần xa ấn phẩm Đuốc Sen để hoan hỷ đón đọc và đặt mua ấn phẩm. Mọi chi tiết liên hệ qua email: thichgiachoang@yahoo.com, hoặc nhắn tin số điện thoại: 0937103910 (sư Giác Hoàng); 0936747824 (sư Minh Trúc).

Giai phẩm Đuốc Sen để đón Xuân Bính Thân, in 4 màu, giấy couche lán, định lượng 70, dày 150 trang. Do đó, đơn giá mỗi cuốn là 25.000đ (hai mươi lăm ngàn đồng).

Sau đây là mục lục:

Lời ngỏ

Thư chúc Tết của Hòa thượng Pháp chủ

MỪNG XUÂN BÍNH THÂN

Mừng xuân Bính Thân (Trần Quê Hương)

Mừng xuân Đạo 2016 (Bảo Minh Trang)

Pháp tu qua hình ảnh con Khỉ trong kinh Mi-tiên (ĐĐ. Minh Khải)

Năm Thân nói chuyện khỉ (ĐĐ. Minh Duy)

Năm Thân ngẫm về “chuyện khỉ tưới cây” trong Jataka (ĐĐ. Giác Đoan)

Ngày cuối năm... (Thường Huyễn)

Có phải mùa xuân là sức sống? (Quê Hương)

Tìm hiểu tiết Thanh Minh của Trung Quốc và lễ tảo mộ ở Việt Nam (SC. Hương Liên)

Thơ xuân (ĐĐ. Minh Hành)

Xuân tặng đời (Tường Vân)

Chiếc cối đá của má (Hải Thiện)

Em có phải xuân? (Hải Thiện)

GIÁO PHÁP KHẤT SĨ

Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam – Ánh đạo vàng lan tỏa (HT. Giác Toàn)

Đọc Chơn lý “Bát Chánh đạo” tiếp theo (TT. Minh Thành Ph.D)

Tìm hiểu Bát chánh đạo trong Chơn lý (Liên Trí)

Con đường đến toàn giác không có phân thừa (NS. Tín Liên)

Tư tưởng Phật giáo Đại thừa qua Chơn lý “Đại thừa giáo”(NS. Tuyết Liên)

THIỀN HỌC

Chìa khóa tu tập (NT. Khiêm Liên)

Diệu lý của chư Phật và tự tâm tự độ (NS. Tuệ Liên & SC. Hải Liên dịch)

Nanh vuốt của vô minh (Thường Huyễn chuyển ngữ)

PHẬT HỌC: HỌC THUYẾT VÀ ỨNG DỤNG

Tìm hiểu giáo lý Duyên khởi - tiếp theo (ĐĐ. Minh Chơn)

Ứng dụng và tu tập Bát Chánh đạo (ĐĐ. Giác Chinh)

Nền luân lý đạo đức mới cho hành tinh nhỏ bé (Đức Đạt-lai Lạt-ma, Chân Nguyên chuyển ngữ)

Những hành vi khoan dung đáng ghi nhận trong lịch sử Châu Á (TT. Minh Thành Ph. D)

Hướng thiện cho con (Chơn Duyên)

TẢN VĂN

Học trò và tịnh xá (Như Liên)

Tôi là ai? (Ngô Thúy Nga)

Người bạn già (Viên Anh)

Như một dòng sông (Ngọc Chơn)

KHÓA TU

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 17 và 18 (TK. Giác Hoàng)

Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 20 và 21 (NS. Tín Liên)

Phát biểu của Ni trưởng Tân Liên

Âm vang còn vọng (NS. Tuyết Liên)

Khất sĩ chơn truyền (Khiêm Liên)

Trở về (Hạnh Liên)

Khóa “Sống chung tu học” lần 2 của Ni giới Giáo đoàn III (SC. Hoa Liên)

Khóa tu Truyền thống lần 3 và 4 của Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV (SC. Minh Liên)

Khóa tu Truyền thống lần 5 và 6 của Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV (Sen Trắng)

Tóm tắt 16 khóa học luật của Ni giới Giáo đoàn I (NS. Huệ Liên)

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ nhất do Hệ phái tổ chức (TK. Minh Điệp)

Nội dung khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 11 do Giáo đoàn III tổ chức (TK. Giác Đoan)

PHÂN ĐÀN TRUYỀN GIỚI TRÍ ĐỨC

Báo cáo Phân đàn Truyền giới Khất sĩ (TK. Giác Hoàng & TK. Minh Điệp)

Phát nguyện thọ giới của giới tử Tăng

Báo cáo Phân đàn Truyền giới Ni giới Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Phương (Ban Thư ký)

PHẬT SỰ

Nhìn lại hoạt động Phật sự năm 2015 của Hệ phái Khất sĩ (TK. Giác Hoàng)

Báo cáo Phật sự của Ni giới HPKS (NS. Tín Liên)

Từ thiện năm 2015 của Giáo đoàn I (ĐĐ. Minh Khải)

Hoạt động Phật sự năm 2015 của Giáo đoàn VI (TK. Minh Điệp)

Các khóa tu và Phật sự của Hệ phái mùa xuân năm 2016 (TK. Giác Hoàng)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan