CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đón đọc Đuốc Sen số 21

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Để chuẩn bị cho Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng ( 1954 – 2014), nên công tác biên tập bị chậm tiến độ so với dự kiến, nhưng nó cũng sẽ ra kịp ra mắt để để chào mừng sự kiện lịch sử, hiếu đạo tâm linh này.

Nội dung của ấn phẩm này có mục luc như dưới đây.

Lời ngỏ

TƯỞNG NIỆM TỔ SƯ

Lược sử tưởng niệm Tổ sư

Mười năm dấu ấn hoằng dương (Trần Quê Hương)

Hoài niệm (Ni trưởng Huỳnh Liên)

Tưởng niệm Tổ sư (Ni trưởng Tân Liên)

Nhớ ơn Sư Tổ (Ni trưởng Khánh Liên)

Đôi dòng cảm niệm (Ni trưởng Mỹ Liên)

Tưởng niệm Đức Tổ sư (Ni trưởng Mỹ Liên)

Tưởng niệm Đức Tổ sư (Ni trưởng Phục Liên)

Công đức Sư Tổ (TKN. Cầu Liên)

Kính dâng đức Tổ sư (Liên Hộ)

Minh Đăng Quang (Như Mai)

Ánh Minh Quang (Bảo Minh Trang)

Công đức Tổ (Ngọc Châu)

Kính dâng đức Tổ sư Minh Đăng Quang (Hàn Linh Giang)

Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang (Bảo Minh Trang)

Hoài niệm (Tịnh Hảo)

Hòa điệu với trăng sao (Thường Như)

Nỗi lòng hành giả (Liên Hải)

Một thoáng (Thường Huyễn)

Xuân thường tại (Thích nữ Tịnh Huệ)

 

GIÁO PHÁP KHẤT SĨ

Chơn Lý “Khất Sĩ” (Tổ sư Minh Đăng Quang)

Những điểm nổi bật trong Chơn lý “Khất Sĩ” (HT. Giác Giới, TK. Minh Giải lược ghi)

Đọc Chơn Lý “Bát Chánh Đạo” – tiếp theo (TT. Minh Thành Ph.D)

Dáng người Khất Sĩ (TT. Giác Ánh)

Đường về cội nguồn (TT. Giác Nhuận)

Chánh Đẳng Chánh Giác (TKN. Tuyết Liên phổ thơ)

Tinh thần của đức Tổ sư Minh Đăng Quang qua thời thiền thực (TK. Giác Đoan)

Suy nghĩ về pháp khất thực (Giác Đăng Thọ)

Sự xin ăn cao thượng (Liên Anh)

Đời Khất Sĩ và hư vô (Thường Như)

 

THIỀN HỌC

Cuộc chiến trong Pháp (Thiền sư Ajahn Chah, Thường Huyễn dịch)

Thiền đi em (Thường Như)

Thiền và quân nhân (Hồng Quang)

Ngã ba tư tưởng của thơ thiền (Thể Như)

Thiền là gì? (Nhật Huy)

 

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

Mục tiêu của giáo dục Phật giáo (HT. Giác Toàn)

Kinh Angulimala và tinh thần giáo dục (ĐĐ. Giác Đoan)

 

PHẬT HỌC ỨNG DỤNG

Tầm quan trọng của giới luật trong xã hội hiện đại (Tế Quần Pháp Sư, TKN. Nguyện Liên dịch)

Đời sống lành mạnh (Tiến sĩ Andrew Olendzki, Tường Hiếu dịch)

Không đức mất vật báu (NS. Tuệ Liên dịch)

Vài suy nghĩ về Đạo Phật với môi trường (TK. Minh Việt)

Vô thường (Liên Khang)

Dọn dẹp ngôi nhà của mình (Tịnh Ngôn)

 

KHÓA TU

Báo cáo khóa tu Truyền thống Hệ phái lần thứ 12 (TK. Minh Điệp)

Cảm tưởng của hành giả (TK. Minh Giáo)

Tổng kết 12 khóa tu của Hệ phái Khất Sĩ (TK. Giác Hoàng)

Báo cáo tổng kết khóa tu truyền thống lần thứ 12 của Ni giới (NS. Tín Liên)

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần VI của Giáo đoàn III (Giác Minh Tường)

Vài cảm nhận của hành giả khóa tu “Tỉnh thức” (Ngọc Thanh)

 

TÙY BÚT

Lời khuyên và kể về Tổ sư của Ni trưởng Tràng Liên (Tâm Liên)

Đạo Phật là đạo giác ngộ (Ngọc Chơn)

Hạnh phúc là khi (Diệu Hòa)

Vè ủng hộ Đuốc Sen (Tuệ Chơn)

 

THÔNG TIN PHẬT SỰ

Chương trình Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Đôi nét về Pháp viện Minh Đăng Quang (Ban biên tập)

Tiến trình thành lập Tổ đình Minh Đăng Quang (TK. Minh Viên)

Tổng kết hoạt động Phật sự của Tịnh xá Trung Tâm năm 2013 (TK. Minh Trúc)

Phật sự 6 tháng cuối năm của Giáo đoàn VI (TK. Minh Điệp)

Phật sự của Ni giới Khất Sĩ năm 2013 (NS. Phụng Liên)

Lễ đặt đá xây dựng Chánh điện Tịnh xá Ngọc Chánh (Giác Minh Tường)

Tịnh xá Ngọc Quang: Phật sự 2013 và phương hướng hoạt động 2014 (ĐĐ. Giác Phổ)

Từ thiện và trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” (Sen Trắng)

*********

Kính chúc chư Tôn thiền đức pháp thể khương an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành.

Chúc quý Phật tử thể hiện được hiếu tâm, thực hiện được hiếu hạnh trong mùa Tưởng niệm này.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan