CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

GĐ III thông báo khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần 14

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Thực hiện sự chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III, nhằm củng cố đạo hạnh và nâng cao nhận thức của người mới tu và các vị sa-di / Sa-di-ni, Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho các vị sa-di/ Sa-di-ni và tập sự lần 14 do Giáo đoàn III tổ chức tại TỊNH XÁ NGỌC CHƠN (do Ni sư Lãnh Liên trụ trì, tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk) được thực hiện.

Thời gian: Từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 7 tháng 3 năm Đinh Dậu (từ 24 /03 đến 3/4/2017).

IMG 9946

(Hình minh họa: lưu niệm khóa tu lần 8, tổ chức năm 2014)

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Tổ chức, Ban Quản chúng và Ban Giáo thọ:

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC HÙNG– Chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (Tuy Hòa, Phú Yên).

HT. GIÁC PHƯƠNG– Chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

 BAN TỔ CHỨC

HT. GIÁC TRÍ –Phó Tri sự trưởng Giáo đoàn, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III - Trưởng ban Tổ chức.

TT. GIÁC TIẾN –Phó Tri sự trưởng Giáo đoàn, kiêm Kiểm soát, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk - Phó Ban Tổ chức.

ĐĐ. GIÁC HOÀNG –Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III: Phó ban kiêm Chánh Thư ký.

NS. LÃNH LIÊN –Phó Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đăk Lăk: Ủy viên Thường trực Ban Tổ chức.

SC. HỢP LIÊN Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn: Trưởng ban Ngoại hộ.  

 

BAN QUẢN CHÚNG

ĐĐ. Giác Phổ – Phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III (Phụ trách từ chiều 26 đến chiều mùng 1).

ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông Giáo đoàn III (Phụ trách từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 7).

ĐĐ. Giác Đoan – Ủy viên Ban Giáo dục Giáo đoàn III (Phụ trách suốt 10 ngày).

ĐĐ. Giác Thăng – Ủy viên Ban Giáo dục Giáo đoàn III (Phụ trách từ 27 đến mùng 2).

NS. Hạnh Liên  Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương (Đăk Lăk) -  Quản chúng Ni (Từ mùng 2/2 đến mùng 7/3).

NS. Tỉnh Liên  – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh (Lâm Đồng) – Quản chúng Ni (Từ 27/2 đến mùng 1/3).

NS. Chuyên Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc An (An Khê, Gia Lai) – Quản chúng Ni  (Từ mùng 2 đến mùng 7).

SC. Hòa Liên – Ni chúng Tịnh xá Ngọc Túc: Thư ký Ban Quản chúng Ni (Từ 27/2 đến chiều mùng 5/3).  

SC. Thùy Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức (Lý Sơn – Quảng Ngãi): Quản chúng Ni (Từ 27/2 đến mùng 1/3).

BAN GIÁO THỌ & LỊCH GIẢNG

Chiều 27 /2 (Thứ Sáu): HT. Giác Trí

Ngày 28 /2 (Thứ Bảy): HT. Giác  Minh (sáng), HT. Giác Phương (chiều)

Ngày 29 /2 (Chủ Nhật): TT. Giác Hành

Ngày 30 /2 (Thứ Hai): ĐĐ. Giác Tuyên

Mùng 1 /3 (Thứ Ba): ĐĐ. Giác Phổ

Mùng 2 /3 (Thứ Tư): ĐĐ. Giác Hoàng (sáng), SC. Tuyền Liên (chiều)

Mùng 3 / 3 (Thứ Năm): SC. Hiếu Liên (sáng), SC. Hòa Liên (chiều)

Mùng 4 /3 (Thứ Sáu): NT. Hiệp Liên (sáng), NT. Cảnh Liên (chiều)

Mùng 5 /3 (Thứ Bảy): HT. Giác Pháp (sáng), ĐĐ. Giác Nhường  (chiều)

Mùng 6 /3 (Chủ Nhật): ĐĐ. Giác Nhường (sáng), HT. Giác Thành (chiều)

Mùng 7 / 3 (Thứ Hai): Bế mạc (HT. Giác Phương, HT. Giác Thành, TT. Giác Tiến, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường). 

Chương trình khất thực: Ngày 27 /02 và mùng 7/3: Lúc 7g30 tại khu vực gần chợ Buôn Hồ.

Kính mong chư Tôn đức trụ trì tạo điều kiện cho các vị Sa-di / Sa-di-ni và tập sự được về Tịnh xá Ngọc Chơn để tham dự khóa tu, học hỏi từ chư Tôn đức và các vị đồng phạm hạnh, nhờ vậy đạo tâm của đệ tử được tăng trưởng, lý tưởng được thắp sáng.

Cầu chúc Phật tử thân an tâm lạc, gia duyên thù thắng, hộ trì Tam bảo và góp phần cho khóa tu được thập phần viên mãn.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức khóa tu

TỲ-KHEO GIÁC HOÀNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan