CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Lịch tu học Tăng-Ni năm Quý Mão (2023)

Cái sống là phải sống chung,

Cái biết là phải học chung.

Cái linh là phải tu chung.

Để tiếp tục thực hiện con đường tu học theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang, trong Chơn lý Tánh Thủy có câu:

“Một kiếp tu hành, ngàn đời rảnh khổ

Một thời ngộ đạo, vạn thuở an vui.”

Do đó Ban trị sự Giáo đoàn 6 có lịch tu học trọn năm 2023 với chủ đề “Sống chung tu học” thông tri đến cùng đại chúng rõ.

Ngày 28-29/1 và 1/2/Quý Mão (Nhằm ngày 18-20/2/2023) tổ chức tại tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6

Ngày 6-8/2/Quý Mão (Nhằm ngày 25-27/4/2023) tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ngày 24-26/2/Quý Mão (Nhằm ngày 14-16/4/2023) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Chơn, thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Ngày 23-25/3/Quý Mão (Nhằm ngày 12-14/5/2023) tổ chức tại tịnh xá Lộc Uyển, phường 12, quận 6,Tp. HCM.

Ngày 15/4 đến 15/7/ Quý Mão. An cư kiết hạ (chư Tăng nhập hạ theo hệ phái Khất sĩ

Ngày 12-14/7/Quý Mão (Nhằm ngày 27-29/8/2023) lễ tự tứ tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ngày 22-24/8/Quý Mão (Nhằm ngày 6-8/10/2023) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Châu, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngày 27-29/9/Quý Mão (Nhằm ngày 10-12/11/2023) tổ chức tại tịnh xá Trúc Lâm, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26-28/10/Quý Mão (Nhằm ngày 8-10/12/2023) tổ chức tại tịnh xá Phước Huệ, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.

Ngày 24-26/11/Quý Mão (Nhằm ngày 5-7/1/2024) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Ngày 9-11/12 năm Quý Mão (Nhằm ngày 19-21/1/2024) tổ chức tại tịnh xá Ngọc Châu, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang.

Trên đây là ngày giờ, địa điểm đã được sắp xếp. Kính trình chư tôn đức Tăng; Ni liễu tri.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan