CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới thiệu Đuốc Sen số 28 (số đặc biệt)

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Đuốc Sen số 28 sẽ ra đời như là một tặng phẩm trong số những ấn phẩm kính dâng lên chư Tôn đức Tăng Ni và quý quan khách nhân Đại lễ Khánh thành và lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP. HCM vào ngày 18-20/ 6 Đinh Dậu.

MỤC LỤC DỰ KIẾN

Lời ngỏ

Khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017

Thăm và sách tấn Đại chúng Khất sĩ của HT. Phó Pháp chủ (HT. Thích Trí Quảng)

Ý nghĩa trụ trì (HT. Thích Thiện Nhơn)

Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hóa trước thời duyên (HT. Giác Toàn)

Một vài suy nghĩ chia sẻ cùng đại chúng khóa bồi dưỡng trụ trì 2017 (HT. Giác Hà)

Mừng khóa Bồi dưỡng thành công (Trần Quê Hương)

Báo cáo khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017 (Ban Thư ký)

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Những điều nghi vấn (Đáp họa: HT. Pháp sư Giác Nhiên)

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên (Môn đồ pháp quyến)

Thi hóa lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên (Quang Toàn Thành Anh)

Kính nhớ thầy (Trần Quê Hương)

Hoa khai hiếu nghĩa vẹn tròn (Minh Anh)

Nhớ về Ân sư…còn mãi Ánh Nhiên Đăng (HT. Minh Hiếu)

Niệm ân (TKN. Tuyết Liên)

Nụ cười ngày ấy (Liên Hòa)

Công đức HT. Pháp sư Giác Nhiên (Bảo Minh Trang)

Theo dấu chân Sư Ông Thích Giác Nhiên (Một Phật tử Úc châu)

Ánh trăng ngậm ngùi (Thiện Dưỡng)

Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

Pháp viện Minh Đăng Quang (HT. Giác Toàn)

Chúc mừng lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang (Thích Nhật Huy)

Pháp viện Minh Đăng Quang: Từ bãi rác đến ngôi phạm vũ (HT. Giác Toàn; Giác Minh Chương thực hiện)

Sen vàng nơi quê mẹ (ĐĐ. Minh Liên)

Sen thiêng phúc địa (Ngọc Chơn)

Giáo pháp Khất sĩ

Đọc Chơn lý “Có và không” (TT. Minh Thành Ph.D)

Đạo Phật Khất sĩ: Quá khứ và hiện tại (ĐĐ. Minh Duy)

Khất sĩ theo cái nhìn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang (ĐĐ. Giác Đoan)

Thiền học

Chỉ làm vậy thôi (Thiền sư Ajahn Jayasaro, Pháp Viên dịch Việt)

Tu tập thiền định qua Chơn lý “Bát Chánh đạo” (HT. Giác Toàn)

Ứng dụng bảy yếu tố của sự giác ngộ trong quá trình thực hành thiền định (TK. Giác Chinh)

Khóa tu Hệ phái

Báo cáo khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 22 (TK. Minh Trúc)

Tịnh lạc thắng duyên (Trần Quê Hương)

Báo cáo Khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS 26 (SC. Trang Liên)

Báo cáo Khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS 27 (SC. An Liên)

Khóa tu Phân đoàn 1 Ni giới GĐ IV (SC. Minh Liên)

Khóa tu Phân đoàn 2 Ni giới GĐ IV (NS. Tuyết Liên)

Khóa tu Phân đoàn cố Ni trưởng Ngân Liên (NS. Phấn Liên)

Báo cáo Khóa “Sống chung tu học” lần 5 của Ni giới GĐ III (TKN. Hòa Liên)

Cảm tưởng của hành giả tham dự khóa “Sống chung tu học” (TKN. Hòa Liên)

Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự của GĐ III (TK. Giác Đoan)

Các Phật sự quan trọng của Hệ phái 6 tháng đầu năm

Lễ Tưởng niệm 30 năm Ni trưởng Đệ nhất viên tịch (SC. Hạnh Liên)

Một số điểm An cư kiết hạ trong Hệ phái (TK. Giác Hoàng tổng hợp)

Hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm (TK. Giác Hoàng tổng hợp)

Kế hoạch Đại lễ Tưởng niệm và Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang (TK. Giác Hoàng)

Chương trình khóa Bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái lần thứ 3 (TK. Giác Hoàng)

Giới thiệu hội thảo khoa học Quốc tế tổ chức tại PV Minh Đăng Quang (TK. Giác Hoàng)

***

Tham gia hưởng ứng viết bài của quý vị hoặc ủng hộ tịnh tài để số báo được in nhiều hơn, làm quà cho Phật tử tặng trong dịp này cũng là điều khích lệ cho Ban Biên tập chúng tôi thêm động lực để tiếp tục cống hiến và ra mắt Đuốc Sen trong những kỳ tới.

Người liên hệ: TK. Giác Hoàng (0937103910) hoặc Đại đức Minh Trúc (0936747824). Quý vị hoan hỷ nhắn tin vào một trong 2 số điện thoại trên. Thời gian đăng ký đến hết ngày 25 tháng 5 Đinh Dậu.

Trân trọng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan