CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoạt động Phật sự của Hệ phái tháng 3 và 4 Đinh Dậu

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý độc giả,

Tháng 3 và tháng 4 năm Đinh Dậu – 2017, Hệ phái Khất sĩ có nhiều chương trình hoạt động Phật sự có ý nghĩa như sau:

1) Mùng 1 đến mùng 7 tháng 3: Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 15 thuộc Phân đoàn 2 Ni giới Giáo đoàn IV, tổ chức tại TX. Ngọc Lâm - Q. 6 - TP. HCM.

2) Mùng 2 đến mùng 9 tháng 3: Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ thuộc Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bình – Dĩ An (do NT. Thông Liên làm Trụ trì).

3) Mùng 4 đến 11 tháng 3: Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22 tổ chức tại TX. Ngọc Thiền – Prenn – Đà Lạt – Lâm Đồng (do HT. Giác Ngộ làm Viện chủ).

4) Mùng 6 đến mùng 12 tháng 3: Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 27 tổ chức tại TX. Ngọc Cảnh – Đà Lạt – Lâm Đồng (do NT. Thận Liên làm trụ trì).

5) Ngày 18 -19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm 30 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ nhất Ni trưởng NGHPKS viên tịch, tổ chức tại TX. Ngọc Phương - Gò Vấp - TP. HCM.

6) Ngày 19 tháng 3 đến mùng 2 tháng 4: Hệ phái tổ chức từ thiện 3 tỉnh miền Bắc (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) và tham quan các thắng tích lịch sử Phật giáo và danh lam thắng cảnh miền Bắc.

7) Ngày 21 đến 28 tháng 3: Khóa “Sống chung tu học” lần thứ 5 do Ni giới Giáo đoàn III tổ chức tại TX. Ngọc Túc – Đăk Pơ – Gia Lai (do NT. Cảnh Liên trụ trì).

8) Mùng 1 tháng 4: Tưởng niệm lần thứ 9 ngày cố Trưởng lão Giác Phất viên tịch, tổ chức tại TX.Ngọc Long – Diêu Trì – Bình Định (do ĐĐ. Giác Tâm trụ trì).

9) Mùng 8 đến 15 tháng 4: Các Tổ đình, Pháp viện, Tịnh xá Hệ phái sẽ tổ chức lễ Phật đản tùy vào điều kiện của mỗi nơi.

10) Ngày 17 tháng 4: Họp Giáo phẩm Hệ phái tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q. 2 – TP. HCM.

11) Ngày 18 tháng 4: Tưởng niệm lần thứ 36 ngày Trưởng lão Tri sự Giác Như viên tịch, tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q. 2 - TP. HCM.

12) Ngày 18 đến 24 tháng 4: Khóa “Bồi dưỡng trụ trì” lần thứ 12 tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Q. 2 – TP. HCM.

13) Chiều 24 đến 30 tháng 4: Chuyến du hành hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III, tổ chức lần thứ nhất năm 2017.

Kính trình chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ chứng minh và tham dự các sự kiện quan trọng trên.

Kính thông báo quý Phật tử để dành thời gian đến các địa điểm trên để tham dự, công quả và ủng hộ.

Cầu mong Phật pháp được trường tồn, nhân sanh được an lạc.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan