CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch Chuyến hành đạo và Khóa tu Giới Định Tuệ của Giáo đoàn VI đầu năm Nhâm Dần – 2022

KẾ HOẠCH CHUYẾN HÀNH ĐẠO VÀ KHÓA TU GIỚI ĐỊNH TUỆ CỦA GIÁO ĐOÀN VI ĐẦU NĂM NHÂM DẦN – 2022

Ban thư ký

Mục tiêu tối hậu của người xuất gia tu hành là mong muốn đạt được an vui giải thoát cho tự thân. Để đạt được mục đó, thì việc làm tối hậu nhất định phải là việc tu hành. Tất cả mọi việc làm phương tiện bên ngoài dù quan trọng cỡ nào cũng chỉ là phước báu hữu lậu, mà đôi khi chính phước báu ấy là sự nguy hại cho lòng đạo đức. Do đó, việc làm chân thật của người tu là thực hành giáo pháp.

Thấy được tầm quan trọng đó, Ban Trị sự Giáo đoàn VI đẩy mạnh tinh thần tu tập của chư Tăng Ni các miền tịnh xá bằng cách thực hiện các khóa tu tích cực nhân các ngày lễ kỷ niệm trọng đại. Tinh tấn hơn, Ban Hành đạo trực thuộc Giáo đoàn VI được hình thành để xây dựng lại nét don ngày xưa đức Thầy Giác Huệ đã từng xiển dương. Trong 3 tháng đầu năm Nhâm Dần – 2022, Ban Hành đạo lên kế hoạch tổ chức các chuyến hành đạo và tổ chức các khóa tu học như sau:

1. Chuyến hành đạo
a. Nhân sự Ban Hành đạo GĐ.VI

- Chứng minh: HT. Giác Điệp
- Trưởng Ban : TT. Giác Nhuận
- 2 Phó ban Tăng : TT. Giác Nghiêm, TT. Giác Minh
- 2 Phó Ban Ni: NS. Sanh Liên, NS. Phương Liên
- Chánh Thư ký: TK . Minh Điệp, TK. Minh Đạo
- Phó thư ký: SC. Nhẫn Liên, Hạnh Liên
- Truyền thông: ĐĐ. Minh Điệp và Phật tử Bích Đào
- Thành viên: 23 vị ( Tăng 15, Ni 8 ).

b. Mục tiêu

- Thăm viếng các miền Tịnh xá.
- Sách tấn, động viên, cùng tu học sinh hoạt Tăng đoàn.
- Tạo sự gắn kết và hòa hợp dài lâu.

​c. Chương trình

Ngày mùng 6:
- 4h:                      ​​Khởi hành tại tịnh xá Lộc Uyển
- 7h:                      ​​Điểm tâm tại chùa Giác Quảng Tp Cần Thơ
- 8h -9h: ​               Sinh hoạt cũng cố Tăng thân
- 9h30’ 10h : ​        Thiền tọa
- 10h 30’:              ​​Chuyển đến tinh xá Ngọc Thành cung ngọ độ cơm
- 13h: ​​         Chuyển đến tinh xá Ngọc Hưng nghe pháp, hành thiền
- 15h:          ​Chuyển đến chùa Phước Huệ, H. Tân Châu, T. An Giang
- 19h - 20h :          Thiền trà


Ngày mùng 7:
- 4h - 4h30:           Ngồi thiền
- 4h30 - 4h45:       Thiền hành
- 6h - 7h :              Điểm tâm
- 8h - 9h :              Học pháp
- 10h30 - 12h:       Cúng ngọ ,độ cơm
- 14h - 14h15 :      Thiền hành
- 14h15 - 14h45 :  Thiền tọa
- 16h:                    Chuyển đến tịnh xá Ngọc Châu, TX. Tân Châu
- 19h:                    Thiền trà
- 21h:                    Chỉ tịnh.


Ngày mùng 8:
- 4 h - 4h30:          Tụng giới
- 4h30 - 4h45:       Thiền hành
- 6h - 7h:               Điểm tâm
- 8h - 9h:               Học pháp
- 10h30 - 12h:       Cúng ngọ, độ cơm
- Hoàn mãn:          Chư Tôn Đức Tăng , Ni trở về các trú xứ

2. Khóa tu Giới Định Tuệ

a. Nhân sự:

Tất cả Tăng Ni đều tham dự

b. Thời gian & địa điểm:

          - Khai mạc: Ngày 17 tháng Ba năm Nhâm Dần

          - Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Chơn – Bình Phước

c. Thời khóa tu học:

Sáng

3g45:                            Thức chúng

4g – 4g45:                    Thiền tọa

4g45-5g15:                   Thiền hành

6g00:                            Điểm tâm

7g – 7g45:                    Thiền tọa

7g45-8g15:                   Thiền hành

8g45-10g15:                  Học pháp

10g45’:                          Cúng ngọ

Chiều

14g-15g30:                    Pháp đàm

16g-16g45:                    Thiền tọa

16g45-17g:                    Thiền hành

Tối

19g-19g45:                    Thiền tọa

19g45-20g15:                Thiền hành

20g45-21g30:                Sám hối, sách tấn hoặc ôn tập Phật pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan