CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch Đại lễ Khánh thành Pháp viện và Đại tường Pháp sư

KẾ HOẠCH ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG

VÀ LỄ ĐẠI TƯỜNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÍCH GIÁC NHIÊN

 Ban Thư ký Đại lễ

 Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

 Nhờ hồng ân Tam bảo gia hộ, sự trợ duyên của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và các cấp Chính quyền cũng như sự hộ trì của quý mạnh thường quân, quý Phật tử thập phương, công trình trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang đến nay đã tương đối hoàn chỉnh. Nhân lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên – Pháp tử của Tổ sư Minh Đăng Quang, vị khai sơn Pháp viện, chư Tôn đức Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái và Ban Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang nhất tâm tổ chức Đại lễ Khánh thành và Lễ Đại tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên để bày tỏ lòng tri ân đối với Tam bảo và hiếu tâm đối với ân đức của cố Đại lão Hòa thượng khai sơn.

Thực hiện sự chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và Hòa thượng Giác Toàn, Ban Thư ký Đại lễ xin trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ như sau:

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Ngày 18 – 20 /6 Đinh Dậu (11-13/7/2017).

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Đại lễ: (08)88424304. Văn phòng Pháp viện: (08)66814941. Email Văn phòng Hệ phái: vanphonghephaikhatsi@gmail.com.

B. BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Dũng – Thành viên HĐCM GHPGVN tỉnh An Giang, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

C. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

Phó Trưởng ban Thường trực:

HT. Giác Giới – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

HT. Giác Hà – Phó trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Giáo phẩm Hệ phái

Phó Trưởng ban:

HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái

HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

TT. Minh Hóa – Phó Ban Trị sự GHPGVN Q. 2, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang

TT. Minh Thành – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái

Ủy viên Thường trực: HT. Giác Nhân, HT. Minh Hồng, TT. Minh Ngạn, TT. Minh Lộc, NT. Phục Liên, NT. Tố Liên, NT. Viên Liên, NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NT. Hiệp Liên, NS. Yến Liên, NS. Tín Liên.

Ban Thư ký & Nội dung: TT. Minh Thành, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Trúc, NS. Tuyết Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Hòa Liên (Gia Lai).

Ban Thủ quỹ: HT. Minh Bửu, ĐĐ. Minh Liên, ĐĐ. Minh Sơn, NS. Khiết Liên, NS. Kiến Liên.

Thông tin liên hệ: ĐĐ. Giác Hoàng (0937103910), ĐĐ. Minh Liên (0918493760), NS. Tuyết Liên (0916731613).

Các Tiểu ban : 30 tiểu ban (có danh sách riêng).

D. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

 

Ngày

Giờ

Chương trình

Địa điểm

Người điều phối

18/6 âl

14.30-16.00

Tặng bằng Tuyên dương công đức và bằng Công đức đến chư Tăng Ni và Phật tử hữu công

Thiền đường

ĐĐ. Minh Nghi

ĐĐ. Giác Phổ

ĐĐ. Minh Trúc

15.00

Chư Tôn đức Phật giáo người Hoa cử hành lễ  Cầu nguyện, tưởng niệm và chứng trai

Chánh điện

HT. Giác Pháp

HT. Minh Thuấn

18.00-19.00

Lễ An vị Phật, chư Tổ sư Việt Nam, Đức Tổ sư và chư Tôn đức Hệ phái, Đại lão HT.PS. Giác Nhiên và Tưởng niệm Ân đức Pháp sư

Tòa Tây phương Cực lạc

(Tầng 5)

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Ngạn

19/6 âl

4.00

Tọa thiền tưởng niệm

Thiền đường

HT. Minh Thuấn

7.00

Khất thực truyền thống

Khu vực

xung quanh Pháp viện

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Ngạn

TT. Minh Hóa

8.00

Cung đón chư Tôn đức Nam tông

Khách đường

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Đăng

9.00

Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông tụng kinh cầu nguyện và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Chánh điện

TT. Trí Chơn

TT. Minh Lực

HT. Giác Toàn

10.30

Cúng dường Trai tăng đến chư Tôn đức

Giảng đường

TT. Minh Hóa

13.00

Cắt băng khánh thành tháp Hồng Ân

Tháp Hồng Ân

HT. Giác Pháp

14.00

Ôn lại công hạnh hành đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Thiền đường

HT. Giác Pháp

HT. Giác Toàn

TT. Minh Thành

16.30

Quý Cơ quan chức năng, các Tôn giáo bạn tưởng niệm & dự tiệc chay

Chánh điện

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Hóa

18.00

Môn đồ tứ chúng an trú thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Tây phương Tam Thánh

Đại chúng

19.00

Chương trình ca nhạc Phật giáo mừng Khánh thành Pháp viện

Sân khấu tại sân trước

ĐĐ. Minh Liên

20/6 âl

4.00

Giáo phẩm Hệ phái chúc phúc đến chư Tôn đức hữu công tại PV. Minh Đăng Quang

Chánh điện

HT. Minh Thuấn

HT. Giác Giới

(phúc chúc)

HT. Giác Toàn

(đáp tạ)

8.00

Cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và Quan khách

Khách đường

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Đăng

9.00

Lễ Khánh thành Pháp viện (có chương trình riêng)

Chánh điện

TT. Trí Chơn

ĐĐ. Minh Nghi

HT. Giác Toàn

HT. Minh Bửu

10.30

Trai Tăng cúng dường và tiệc chay thân mật

Giảng đường

TT. Minh Ngạn

HT. Minh Thuấn

12.00

Hoàn mãn

14.00-15.00

Phát quà từ thiện cho người nghèo

TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh Nhãn

E. SỐ LƯỢNG KHÁCH MỜI

1. Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban, Viện Trung ương, BTS TP. HCM và các tỉnh / thành lân cận: 1.000 vị.

2. Chư Tôn đức Nam tông: 500 vị. Nam tông Kinh: 200 vị. Nam tông Khmer: 300 vị.

3. Chư Tôn đức Hệ phái: khoảng 1.000 vị.

Chư Tôn đức Tăng: 400 vị. Giáo đoàn I: 50 vị. Giáo đoàn II: 50 vị. Giáo đoàn III: 100 vị. Giáo đoàn IV: 120 vị. Giáo đoàn V: 50 vị. Giáo đoàn VI: 30 vị.

Chư Tôn đức Ni: 600 vị. Ni giới Hệ phái Khất sĩ: 300. Ni giới Giáo đoàn IV: 130 (Phân đoàn 1: 50, Phân đoàn 2:50; Phân đoàn Cố Ni trưởng Ngân Liên: 40; Phân đoàn cố Ni trưởng Cung Liên: 10). Ni giới Giáo đoàn III: 80. Ni giới Giáo đoàn I: 50. Ni giới Giáo đoàn VI: 20.

4. Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo người Hoa: 30 vị (và 300 Phật tử).

5. Lãnh đạo Chính quyền các cấp: 100 vị.

6. Khách quý, mạnh thường quân, doanh nhân: 400 vị.

7. Phật tử thập phương: Khoảng 5.000 người.

***

Đại lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang và Lễ Đại tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên là một trong những Phật sự quan trọng của Hệ phái trong năm 2017. Đại lễ này mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tông môn Khất sĩ, đánh dấu sự hoàn tất một công trình hoằng pháp, văn hóa và tâm linh của Hệ phái trong thời đại hội nhập và phát triển, và đó cũng là mốc son biểu hiện phước lực Y báo trong cuộc đời hành đạo và hoằng pháp của Hòa thượng trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang. Lễ Khánh thành này cũng là phẩm vật rất ý nghĩa dâng lên cúng dường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên nói riêng và Tam Bảo nói chung.

Cầu mong phước sự mà đại chúng làm được nhân lễ Khánh thành và lễ Đại tường này đến với tất cả chư thiên, phi nhân và nhân loại cũng như tất cả pháp giới hữu tình, vô tình đều sớm viên thành chủng trí.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

Ngày

Giờ

Chương trình

Địa điểm

Người điều phối

18/6 âl

14.30-16.00

Tặng bằng Tuyên dương công đức và bằng Công đức đến chư Tăng Ni và Phật tử hữu công

Thiền đường

ĐĐ. Minh Nghi

ĐĐ. Giác Phổ

ĐĐ. Minh Trúc

15.00

Chư Tôn đức Phật giáo người Hoa cử hành lễ  Cầu nguyện, tưởng niệm và chứng trai

Chánh điện

HT. Giác Pháp

HT. Minh Thuấn

18.00-19.00

Lễ An vị Phật, chư Tổ sư Việt Nam, Đức Tổ sư và chư Tôn đức Hệ phái, Đại lão HT.PS. Giác Nhiên và Tưởng niệm Ân đức Pháp sư

Tòa Tây phương Cực lạc

(Tầng 5)

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Ngạn

19/6 âl

4.00

Tọa thiền tưởng niệm

Thiền đường

HT. Minh Thuấn

7.00

Khất thực truyền thống

Khu vực

xung quanh Pháp viện

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Ngạn

TT. Minh Hóa

8.00

Cung đón chư Tôn đức Nam tông

Khách đường

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Đăng

9.00

Chư Tôn đức Phật giáo Nam tông tụng kinh cầu nguyện và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Chánh điện

TT. Trí Chơn

TT. Minh Lực

HT. Giác Toàn

10.30

Cúng dường Trai tăng đến chư Tôn đức

Giảng đường

TT. Minh Hóa

13.00

Cắt băng khánh thành tháp Hồng Ân

Tháp Hồng Ân

HT. Giác Pháp

14.00

Ôn lại công hạnh hành đạo của Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Thiền đường

HT. Giác Pháp

HT. Giác Toàn

TT. Minh Thành

16.30

Quý Cơ quan chức năng, các Tôn giáo bạn tưởng niệm & dự tiệc chay

Chánh điện

HT. Minh Thuấn

TT. Minh Hóa

18.00

Môn đồ tứ chúng an trú thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Tây phương Tam Thánh

Đại chúng

19.00

Chương trình ca nhạc Phật giáo mừng Khánh thành Pháp viện

Sân khấu tại sân trước

ĐĐ. Minh Liên

20/6 âl

4.00

Giáo phẩm Hệ phái chúc phúc đến chư Tôn đức hữu công tại PV. Minh Đăng Quang

Chánh điện

HT. Minh Thuấn

HT. Giác Giới

(phúc chúc)

HT. Giác Toàn

(đáp tạ)

8.00

Cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội và Quan khách

Khách đường

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Đăng

9.00

Lễ Khánh thành Pháp viện (có chương trình riêng)

Chánh điện

TT. Trí Chơn

ĐĐ. Minh Nghi

HT. Giác Toàn

HT. Minh Bửu

10.30

Trai Tăng cúng dường và tiệc chay thân mật

Giảng đường

TT. Minh Ngạn

HT. Minh Thuấn

12.00

Hoàn mãn

14.00-15.00

Phát quà từ thiện cho người nghèo

TT. Minh Hóa, TT. Minh Lộc, ĐĐ. Minh Nhãn

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan