CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch khóa Bồi dưỡng trụ trì PL. 2564 – DL. 2020

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức,

Được sự cho phép của Giáo hội các cấp, và được sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Khất sĩ (PGKS), khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ (BDTT) lần thứ 17, năm 2020, được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM sẽ diễn ra với chủ đề, thời gian, Ban Tổ chức như sau:

1. Chủ đề chính: VAI TRÒ CỦA TRỤ TRÌ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Các chủ đề phụ:

-  Tông chỉ của PGKS

- Vai trò, trách nhiệm và sứ mạng của Trụ trì trong thời kỳ hội nhập và phát triển

- Cách tổ chức các khóa tu dành cho giới xuất gia và tại gia

- Các vấn đề Tăng sự trong xã hội ngày nay

- Các vấn đề Giáo dục – Tu thư của PGKS

- Các vấn đề Nghi lễ của PGKS từ quá khứ đến hiện tại

- Hoằng pháp – Nghệ thuật giáo hóa cư sĩ

- Hướng dẫn Phật tử tu tập – Con đường chuyển hóa thân tâm dành cho cư sĩ

- Các vấn đề về Văn hóa – Truyền thông của PGKS

- Từ thiện xã hội của PGKS: Một vài nhận định.

2. THỜI GIAN

Ngày 18-24 tháng 4 (nhuần) năm Canh Tý (nhằm 9-15/6/2020).

3. BAN TỔ CHỨC

BAN CHỨNG MINH

- HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

- HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

- HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.  

- HT. Giác Phúc  – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

BAN CHỨC SỰ

Trưởng ban: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP.

Phó Trưởng ban:

- HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Nghi lễ Hệ phái.

- HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái.

 - HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang.

- HT. Minh Hóa – Giáo phẩm Hệ phái, Phó BTS GHPGVN Q.2, Phó Trụ trì PV. Minh Đăng Quang.

Ban Kiểm soát:

- HT. Giác Nhân – Giáo phẩm Hệ phái, Trưởng Phân ban Hướng dẫn Phật tử Khất sĩ.

- TT. Giác Phổ – Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái.  

- ĐĐ. Giác Phước – Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

Ban Thư ký Tăng: TT. Giác Hoàng, TT. Giác Hy, ĐĐ. Giác Nhường (Nhuận), ĐĐ. Giác Nhẫn, ĐĐ. Minh Sỹ, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Minh Thái.  

     Ban Thư ký Ni: NS. Tuệ Liên, NS. Hạnh Liên (GĐ IV), NS. Phấn Liên, SC. Minh Liên, SC. Liên Hòa (GĐ III), SC. Hạnh Liên (Ni giới Ngọc Phương), SC. Phương Liên (GĐ VI).

4. BAN GIÁO THỌ VÀ TIÊU CHÍ BÀI THUYẾT TRÌNH

- Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ (đại diện cho hàng Giáo phẩm và các Ban), một số vị đại diện Cơ quan quản lý tôn giáo.

- Để đảm bảo nội dung thuyết trình và có tài liệu đúc kết sau khóa Bồi dưỡng trụ trì, các vị giáo phẩm, giáo thọ tham gia thuyết trình hoan hỷ viết bài đầy đủ hoặc soạn thảo đại cương liên hệ đến chủ đề chính của khóa BDTT lần này.

- Đề nghị mỗi Ban của Hệ phái phân công chư Tôn đức Tăng Ni viết 2 bài. Một bài báo cáo đúc kết nội dung phiên họp của Ban mình vào ngày 20-21 tháng 2 vừa qua; một bài phản ánh tình hình thực tế liên hệ đến Ban của mình đang tham gia, những nội dung phương hướng cần thực hiện ngay để giải quyết các vấn đề, vấn nạn mà Hệ phái cần phải chấn chỉnh, đồng thời trình bày kế hoạch hoạt động và tầm nhìn của Ban, đáp ứng nhu cầu của thời đại.

Hạn chót gởi bài cho Ban Tổ chức: Ngày 10 tháng 4 (nhuần) năm Canh Tý.

Email: daophatkhatsi1946@gmail.com và gởi kèm đến  tykheogiachoang@gmail.com

Hoặc gởi qua số zalo: 0937103910.

5. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

Thành phần tham dự: Chư vị Trụ trì, Phó trụ trì, Tri sự và các vị Tỳ-kheo từ 3 hạ trở lên.

Số lượng: Trong phiên họp ngày 22 tháng 2 âm lịch, các Giáo đoàn đã đăng ký như sau: Giáo đoàn I: 10 vị. Giáo đoàn II: 10 vị. Giáo đoàn III: 30 vị. Giáo đoàn IV: 15 vị. Giáo đoàn V: 10 vị. Giáo đoàn VI: 6 vị. Tổng số chư Tăng: 81 vị.

Ni giới HPKS: 50-80 vị. Ni giới Giáo đoàn I: 10 vị. Ni giới Giáo đoàn III: 30-50 vị.  Ni giới Giáo đoàn IV: 45 vị. Ni giới Giáo đoàn VI: 6 vị. Tổng số chư Ni: Khoảng 160 vị.

Rất mong quý chư Tôn đức Giáo phẩm và Thư ký mỗi Giáo đoàn phổ biến thông tin đến các miền tịnh xá tham dự khóa Bồi dưỡng Trụ trì rất có ý nghĩa, hữu ích này và lập danh sách gởi về Ban Thư ký Giáo đoàn trước ngày 10 tháng 4 âm lịch, để Ban Tổ chức sắp xếp các việc có liên quan.

***

Kính chúc quý Ngài thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, thành tựu cứu cánh Phạm hạnh ngay tại đây và bây giờ.

Kính chúc quý Phật tử đầy đủ sức khỏe, công việc hanh thông, góp phần hộ trì Tam bảo, để Phật pháp được trường lưu, làm lợi ích cho nhơn thiên.

Kính thông báo.

TM. BAN THƯ KÝ HỆ PHÁI

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan