CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch tổ chức khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái - lần 3

Kính bạch chư Tôn đức,

Nhằm củng cố giới hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát cho hàng Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và Tập sự, Hệ phái tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 3.

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM.

Thời gian: Mùng 2 đến mùng 9 tháng 7 Đinh Dậu (22-30/08/2017).

IMG 1320 Copy

Thời gian tập trung: Chiều mùng 1, đại chúng sẽ đảnh lễ Hòa thượng Hóa chủ và tham dự phiên họp chúng đầu tiên lúc 19g00, thông qua chương trình, nội quy, thời khóa và chia chúng sinh hoạt. Sáng mùng 2, lúc 7 giờ chính thức khai mạc khóa tu. Sáng mùng 9, khảo hạch giới tử, chiều mùng 9 truyền giới phương trượng (nội bộ). Sáng mùng 10, khóa sinh cùng với hành giả An cư làm lễ giải chế và bế mạc khóa tu.

Dự kiến số lượng: Tất cả Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, tập sự (không hạn chế số lượng). Dự kiến là 250 Tăng Ni.

- Ban Quản chúng Tăng (dự kiến): Giáo đoàn I: ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Khải. Giáo đoàn II: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Tuế. Giáo đoàn III: ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường. Giáo đoàn IV: ĐĐ. Minh Đạo, ĐĐ. Minh Duy, TK. Minh Tảo. Giáo đoàn V: ĐĐ. Minh Quý. Giáo đoàn VI: ĐĐ. Minh Sĩ.

Ban Quản chúng Ni: Ni giới Giáo đoàn I: SC. Phước Liên. Ni giới Giáo đoàn III: SC. Hòa Liên, SC. Hoa Liên. Ni giới Giáo đoàn IV: NS. Phấn Liên, SC. Duyên Liên, SC. Hòa Liên, SC. Đức Liên và SC. Thu Liên. Ni giới Giáo đoàn VI: SC. Phương Liên.

- Các chức sự sẽ được phân nhiệm như sau: Trưởng ban Quản chúng, Phó ban Quản chúng, Thư ký, Kiểm soát đi lại, Giám thiền, Kiểm soát lớp học, Kiểm soát trai đường, Điển lễ, Ủy viên ngoại hộ.

- Trong 7 buổi, chư Ni được sám hối riêng từ 2 đến 3 đêm.

CÁC MÔN SẼ ĐƯỢC HỌC

Sau đây là bài sẽ được triển khai bởi các vị giáo thọ trong suốt 7 ngày tu.

- Luật Khất sĩ: Thập lục hạnh, Bát đất, y vá (HT. Giác Giới)

- Phân tích Chơn lý, số 28 “Đi tu” (HT. Giác Toàn).

- Giảng hai bài: “Theo chúng ăn” và “Nghe pháp học kinh” (HT. Giác Pháp).

- Phân tích bài “Cầu nguyện Trai Tăng” (HT. Giác Nhân).

- Giảng hai giới: “Giới thứ ba và giới thứ tư (TT. Giác Tây).

- Lược sử các vị Trưởng lão – đệ tử Tổ sư Minh Đăng Quang (ĐĐ. Giác Phổ). Trong kỳ này, Trưởng lão Giác An, Trưởng lão Giác Nhiên, HT. Giác Huệ và HT. Giác Đức sẽ được trình bày.

- Pháp môn tu thiền & Cách sống trong nhà đạo (ĐĐ. Giác Hoàng & ĐĐ. Giác Nhường).

- Trong đợt này cũng giống như đợt trước, một số buổi chiều sẽ được Ban Tổ chức sử dụng để dò bài hành giả hoặc trùng tụng Chơn lý.

- Mỗi thời giảng là 2 tiếng (buổi sáng). Buổi chiều linh động dò bài, trùng tụng Chơn lý, kiểm tra quá trình học tập suốt một tuần.

***

Kính bạch chư Tôn đức,

Để đảm bảo kiến thức và sự chuẩn bị tốt các ý tưởng trình bày trước Tăng Ni trẻ, chưa thọ Cụ túc giới, cũng như giúp hành giả dễ theo dõi, kính thỉnh các vị Giáo thọ Hệ phái hoan hỷ chuẩn bị kỹ giáo trình giảng dạy.

Kính thông báo đến các vị trụ trì liễu tri để hướng dẫn các đệ tử tập trung học bài thật tốt, chuẩn bị tham dự khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 3 này.

Kính thông báo đến quý Phật tử liễu tri, dành thời gian đến Pháp viện hộ trì khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” được thành công viên mãn.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan