CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch tổ chức khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 1 do HPKS tổ chức

PV new

 

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni

Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, mỗi năm Hệ phái sẽ mở hai khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và tập sự trong các Giáo đoàn Tăng và Ni chúng thuộc đoàn Tăng. Năm nay, thuận theo nhân duyên GHPGVN TP.HCM tổ chức Giới đàn TRÍ ĐỨC, nên chư Tôn đức Hệ phái tổ chức khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ nhất (và cũng là lần cuối của năm 2015).

Sau đây là các thông tin liên quan đến khóa tu, kính trình lên chư Tôn đức Tăng Ni liễu tri và quan tâm về hỗ trợ khóa tu.

 

MỤC ĐÍCH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Mục đích: Trước nỗi lo chung của chư Tôn đức Giáo phẩm về sự sa sút đạo hạnh và mất phương hướng tu học của Tăng Ni trẻ và lớp vừa mới xuất gia,chư Tôn đức tổ chức khóa tu nhằm thúc đẩy tinh thần tu học và củng cố giới hạnh cho các vị Sa-di, tập sự trong Hệ phái; giúp các Tăng Ni vừa xuất giahiểu rõ đường lối và truyền thống của Phật giáo Khất sĩ,góp phần xây dựng hình ảnh tu sĩ và trang nghiêm Giáo hội.

Thời gian: Từ ngày mùng 6 đến 13 tháng 10 năm Ất Mùi (17 đến 24 tháng 11 năm 2015).

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tập trung: Chiều mùng 5 tháng 10.

 

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường –Ủy viên Thường trực HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Lai – Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

 

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn (Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang): Trưởng ban Tổ chức

HT. Giác Giới (Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái): Phó ban Tổ chức

HT. Giác Hà (Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Giáo phẩm Hệ phái):Phó ban Tổ chức

TT. Minh Hóa (Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM, Phó Thư ký Hệ phái, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang):Phó ban Tổ chức

TT. Giác Minh (Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II): Giám luật

TT. Minh Thuấn (Giáo phẩm Giáo đoàn IV, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang):Kiểm soát

ĐĐ. Giác Hoàng (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái): Chánh Thư ký

ĐĐ. Minh Liên (Thư ký Pháp viện Minh Đăng Quang): Phó Thư ký

 

LỊCH GIẢNG CỦA CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ

Mùng 6 (Thứ Ba): Luật Khất sĩ (HT. Giác Giới & ĐĐ. Minh Viên)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về cuốn “Luật nghi Khất sĩ” và “Luật Khất sĩ”

Bài 2: Giới thiệu và triển khai kệ “Thập lục hạnh”của Tổ sư

Mùng 7 (Thứ Tư): Bài học Sa-di (HT. Giác Pháp & ĐĐ. Giác Nhẫn)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Bài học Sa-di, bài “Môn oai nghi” và “mười giới tập sự”

Bài 2: Sa-di thờ thầy

Mùng 8 (Thứ Năm): Bài học Khất sĩ và kệ tụng (HT. Giác Thành & ĐĐ. Minh Điệp)

Bài 1: Nghi thức cúng ngọ

Bài 2: Kinh Phước thí và hai bài thọ bát

Mùng 9 (Thứ Sáu): Kệ giới & Diệt lòng ham muốn (TT. Giác Tây& ĐĐ. Giác Nhuận /Nhường)

Bài 1 và 2: Kệ giới

Mùng 10 (Thứ Bảy): Chơn lý “Khất sĩ” (HT. Giác Toàn & ĐĐ. Minh Liên)

Ngày 11 (Chủ Nhật): Lịch sử và giáo lý cơ bản (TT. Giác Duyên &ĐĐ. Giác Phổ)

(Đối với các Tăng Ni thọ giới đàn TRÍ ĐỨC năm nay sẽ thi tuyển tại Giới trường do Ban Tổ chức quy định).

Ngày 12 (Thứ Hai): Sách tấn và Ôn tập /viết cảm tưởng (HT. Giác Hà & ĐĐ. Giác Hoàng)

Sáng 13 (Thứ Ba): Lễ Bế mạc

 

LỊCH TRỰC CỦA CÁC VỊ QUẢN CHÚNG

TT. Giác Minh: Tối mùng 5 đến mùng 10.

ĐĐ. Giác Phổ (GĐ III):Chiều mùng 10 đến hết ngày 12.

ĐĐ. Giác Nhuận / Nhường (GĐ III): Chiều mùng 5 đến chiều mùng 7 và mùng 9.

ĐĐ. Giác Nhẫn (GĐ V):Ngày mùng 6 đến mùng 10.

ĐĐ. Minh Viên (GĐ I): Chiều mùng 5 đến sáng13.

ĐĐ. Minh Khải (GĐ I): Chiều mùng 5 đến sáng13.

ĐĐ. Minh Điệp (GĐ VI): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

NS. An Liên (Phân đoàn 2): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

NS. Phấn Liên (Phân đoàn NT. Ngân Liên): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

SC. Dũng Liên (Phân đoàn 1): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

SC. Tuyền Liên (Ni giới thuộc Giáo đoàn III): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

SC. Phước Liên (Ni giới Giáo đoàn I): Chiều mùng 5 đến sáng 13.

 

PHƯƠNG HƯỚNG DÒ BÀI

Nhóm 1 (Tập sự): Hai thời khóa tụng, nghi thức cúng ngọ, và các bài kệ tụng. Nhóm này do ĐĐ. Minh Điệp phụ trách chính.Tùy vào thời gian học đạo của hành giả: 3, 6, 9 tháng, 1 năm, hoặc nhiều hơn mà quý Đại đức dò nhiều hoặc ít.

Nhóm 2 (Sa-di/ Sa-di-ni năm 1): Các câu chú nguyện, 10 giới Sa-di và Môn oai nghi.

Nhóm 3 (Sa-di/Sa-di-ni năm 2 hoặc năm 3 mà không thọ Đại giới): Các câu chú nguyện, 10 giới Sa-di, Môn oai nghi, Kệ giới.

Nhóm 4: (Sa-di/Sa-di-ni năm 3 trở lên, có nguyện vọng thọ Đại giới): Dò tất cả 3 nhóm trên và Cụ túc giới Tỳ-kheo hoặc Tỳ-kheo-ni.

THỜI KHÓA BIỂU

BUỔI SÁNG

03.45                                  :           Thức chúng

04.00 – 05.15                      :          Tụng kinh & Thiền tọa

05.15 – 06.00                      :           Tập thể dục & Chấp tác

06.00 – 06.45                      :           Điểm tâm

07.30 – 09.30                      :           Học pháp

09.30 – 10.15                      :           Hành đường / Học bài

10.30 – 12.00                      :           Thọ trai

 

BUỔI CHIỀU

01.30 – 03.30                      :           Học pháp

03.30 – 04.00                      :           Giải lao

04.00 – 05.00                      :           Dò bài / Trùng tụng Chơn Lý

05.00 – 06.00                      :           Vệ sinh

 

BUỔI TỐI

06.00 – 06.45                      :           Thiền tọa

07.00 – 07.45                      :           Tụng kinh

08.00 – 09.30                      :           Sám hối

10.00                                  :           Chỉ tịnh

CÁC VẬT DỤNG CẦN MANG THEO VÀ BAN TỔ CHỨC SẼ PHÂN PHỐI

Các vật dụng mang theo: Chứng minh Nhân dân, các vật dụng cần thiết của một vị Sa-di và tập sự: Y, bát (bát đất sơn đen đối với các vị Sa-di, bát nhôm đối với tập sự), Luật nghi Khất sĩ, muỗng, ca, tọa cụ (nếu có). Nếu không có, Ban tổ chức sẽ cung cấp tài liệu và các vật dụng sau đây:

Tọa cụ, túi bát và ca (nếu chưa có).

Tập vở và viết (để học lâu dài): Nhớ giữ kỹ để học suốt 3 năm.

Minh Đăng Quang pháp giáo: Sử liệu Tổ sư Minh Đăng Quang.

Tư liệu giảng giải liên quan đến môn học.

TM. Ban Thư ký Khóa tu

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan