CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khấp báo HT. Giác Tràng tân viên tịch

 KHẤP BÁO

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Môn nhân pháp quyến Hệ phái Khất Sĩ vừa hay tin:

HÒA THƯỢNG GIÁC TRÀNG

Thành viên HĐCM GHPGVN

Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ

Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cẩm,56/53 Hùng Vương, phường Cẩm Phô,

TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Vừa xả bỏ huyễn thân, viên tịch lúc 5.10 ngày 23 tháng 9 Nhuần năm Giáp Ngọ tại trú xứ Ngọc Cẩm

Kính báo đến chư Tôn đức Tăng Ni Khất Sĩ, môn đồ pháp quyến và Phật tử gần xa.

Chương trình lễ tang cố Hòa thượng sẽ được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, chư Tôn đức Giáo đoàn V đồng tổ chức.

Nam Mô Thường Tịch Quang Vương Phật.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan