CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 4

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức trụ trì,

Thừa lệnh Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trân trọng thông báo đến chư vị Tôn đức khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 4, nhằm củng cố giới hạnh các các hàng Sa-di, Tập sự chuẩn bị đăng đàn thọ giới Tỳ-kheo, Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni trong giới đàn mang tôn hiệu TRÍ TỊNH sắp tới vào ngày 22-27/03 Mậu Tuất (nhằm ngày 7-12/05/2018) do Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM tổ chức.

Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh này thay cho khóa Bồi dưỡng đạo hạnh hàng năm tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang vào cuối hạ. Do đó, yêu cầu tất cả Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni và tập sự vân tập về địa điểm quy định để tu tập, trau dồi đạo hạnh và được chư Tôn đức hướng dẫn các nghi thọ giới.

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

Thời gian: sáng 13 đến chiều 22 tháng 3 năm Mậu Tuất.

Đối tượng: Các hàng Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni trực thuộc 6 Giáo đoàn Tăng.

Ngày tập trung: Chiều 16 tháng 3 âm lịch. Tối, lúc 19 giờ Ban Tổ chức họp mặt khóa sinh, phân công và đảnh lễ chư Tôn đức trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

Vật dụng đem theo: CMND, Y , Bát, Tọa cụ, Luật nghi Khất sĩ (Đối với các vị giới tử, đem theo đãy lọc nước).

Trong khóa này, các vị được chư Tôn đức Giáo thọ thắp sáng lý tưởng xuất gia, bồi dưỡng các oai nghi và giới luật cần phải thọ trì đúng với người xuất gia chơn tu giải thoát và các câu hỏi ôn tập trắc nghiệm.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni Giáo phẩm liễu tri để đôn đốc các vị trụ trì tạo điều kiện cho các vị  Sa-di, Thức xoa-ma-na và sa-di-ni cùng các Tập sự về tham dự đông đủ và đúng theo thời gian quy định.

Kính thông tri đến quý Phật tử để sắp xếp thời gian về hộ trì trong thời gian nêu trên.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan