CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Sống chung tu học lần 7 của chư Ni Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa chư Tôn đức Ni,

Nhằm kiện toàn đời sống giới hạnh Tăng già, cũng như củng cố các mặt về Tăng sự, Nghi lễ... của chư Ni trực thuộc Giáo đoàn III, mỗi năm Giáo đoàn tổ chức 2 khóa “Sống chung tu học” dành cho hàng Tỳ-kheo-ni. Năm nay – 2018, được sự chấp thuận của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện đảo Lý Sơn và chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, Tịnh xá Ngọc Đức do Sư cô Liên Thùy trụ trì, thuộc huyện đảo Lý Sơn – Quảng Ngãi phát tâm đăng cai tổ chức khóa “Sống chung tu học”.  

Thời gian: Từ mùng 8 đến 15 tháng 2 năm Mậu Tuất (24 đến 31/03/2018).

Đối tượng: Tỳ-kheo-ni thuộc Giáo đoàn III.

Người liên hệ: Sư cô Liên Thùy (01279867269).

Trong thời gian diễn ra khóa tu, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III dành 3 đêm (dự kiến mùng10, 13, 14) giảng giải kinh pháp cho chư Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Đức.

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Tổ chức và Ban Giáo thọ:

I. BAN CHỨNG MINH

01- Đệ nhất Chứng minh: HT. Giác Hùng

02- Đệ nhị Chứng minh: HT. Giác Y  

03- Đệ tam Chứng minh: HT. Giác Phùng.

II. BAN TỔ CHỨC

01. Trưởng ban: HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III

02. Phó Trưởng ban: HT. Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III.

03. Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

04. Phó Trưởng ban: Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ III.

05. Phó Trưởng ban: Ni trưởng Cảnh Liên – Phó Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ III.

06. Phó Thư ký đặc trách nhân sự: SC. Hiếu Liên – Thư ký Ni giới GĐ III. Lập danh sách chư Ni tham dự khóa tu để quản lý nhân sự, thúc đẩy cho việc tu học lâu dài.

07. Phó Thư ký đặc trách nội dung: SC. Hòa Liên – Phó Thư ký Ni giới GĐ III. Chịu trách nhiệm liên hệ các Giáo thọ theo lịch để trình lại Ni trưởng Hiệp Liên sắp xếp chư Ni sư chia sẻ kinh nghiệm tu học; viết báo cáo cuối khóa, cũng như đưa tin khóa tu.

08. Tri sự khóa tu: SC. Thùy Liên – Trụ trì TX. Ngọc Đức, Lý Sơn, Quảng Ngãi.

09. Điều phối chương trình: SC. Hoa Liên - TX. Ngọc Trung, An Khê, Gia Lai.

III. BAN GIÁO THỌ

1. HT. Giác Trong (Ngày mùng 8). 

2. ĐĐ. Giác Hoàng (Chiều mùng 10, sáng 11 giảng chư Ni, tối mùng 10 giảng cho Phật tử).  

3. ĐĐ. Giác Khiêm (Nguyên ngày 13 giảng cho hội chúng Ni, tối giảng cho Phật tử).  

4. NT. Hiệp Liên (Sáng mùng 9. Vào những buổi không có giảng sư, Ni trưởng đảm trách hoặc phân công các vị Ni sư đảm trách chia sẻ. Đêm 14, Ni trưởng đảm trách một thời giảng cho Phật tử).   

5. NT. Cảnh Liên (Chiều mùng 9). 

6. Chư Tôn đức Ni sư.

(Ngày giảng của chư Tôn đức Giáo thọ sẽ cập nhật cụ thể sau).

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, tinh tấn trên con đường học pháp và hành pháp, sớm thành tựu Niết-bàn.

Trân trọng,

TM. Ban Tổ chức

TK. Giác Hoàng

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan