CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh - GĐ. III lần thứ 13

Kính bạch chư Tôn đức,

Nhằm giáo dưỡng đạo hạnh và củng cố nhận thức cho các hàng Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni, tập sự trong Giáo đoàn III, chư Tôn đức mỗi năm luân phiên mở 2 khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh”.

Mùa thu năm 2016, từ ngày 17 đến 27 tháng 9 năm 2016 (17/08 Bính Thân), Tịnh xá Ngọc Lai, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai do Đại đức Giác Liêm trụ trì phát tâm đăng cai tổ chức. Trú xứ nằm giữa rừng cà phê và được tạo dựng trong vòng 10 năm nay. Nhằm trợ duyên cho khóa tu và cúng dường thành quả xây dựng lên mười phương Tam bảo, Đại đức phát tâm hỗ trợ về trú xứ, góp phần giáo dục Tăng Ni vừa mới xuất gia, hiểu rõ mục đích, lý tưởng và tinh thần phụng sự của người xuất gia trên lộ trình hướng đến giải thoát, giác ngộ.

NgocLai

TXNgocLai 1

Sau đây là một số thông tin về tổ chức khóa tu.

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC HÙNG

HT. GIÁC TẦN

HT. GIÁC PHƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: HT. GIÁC TRÍ

Đồng trưởng ban: HT. GIÁC THÀNH

Phó ban kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. GIÁC HOÀNG

       Phó ban: NT. HIỆP LIÊN 

BAN QUẢN CHÚNG & ĐIỀU HÀNH

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Phổ

Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường

Ngoại hộ: ĐĐ. Giác Liêm

Thư ký: ĐĐ. Giác Khiêm

        Ủy viên Quản chúng: ĐĐ. Giác Nguyệt (5 ngày đầu)

         NS. Lãnh Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Luật Liên, NS. Chuyên Liên

         Thư ký: SC. Hoa Liên

LỊCH GIẢNG CÁC NGÀY TU

Sáng 17: Khất thực và Khai mạc

Chiều 17 (Thứ Bảy): HT. Giác Thành

Ngày 18 (Chủ Nhật): ĐĐ. Giác Hoàng

Ngày 19 (Thứ Hai): ĐĐ. Giác Phổ

Ngày 20 (Thứ Ba): ĐĐ. Giác Viễn

Sáng 21 (Thứ Tư): ĐĐ. Giác Nguyệt

Ngày 22 (Thứ Năm): NT. Hiệp Liên

Ngày 23 (Thứ Sáu): ĐĐ. Giác Khiêm

Ngày 24 (Thứ Bảy): ĐĐ. Giác Nhường

Ngày 25 (Chủ Nhật): NT. Cảnh Liên

Ngày 26 (Thứ Hai): HT. Giác Phương

Ngày 27: Bế mạc

* Trong suốt 10 ngày trên, HT. Giác Tần khi nào cảm thấy khỏe, Hòa thượng sẽ lên giảng một buổi. Đại chúng sẽ cung thỉnh Hòa thượng và nhường giờ.

Tối ngày 16, lúc 19 giờ, Ban Tổ chức, Ban Quản chúng họp.

Rất mong các vị trụ trì sắp xếp thời gian, tạo duyên cho các vị Sa-di, Thức-xoa-ma-na, sa-di-ni, tập sự về địa điểm và ngày giờ nói trên để tham dự khóa tu.

Rất mong được sự hoan hỷ và ủng hộ của quý Phật tử để khóa tu được thập phần viên mãn.

Kính thông báo.

TM. Ban Tổ chức,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan