CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 25

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Hệ phái Khất sĩ – một trong 3 tông phong chính của Phật giáo Việt Nam – đã hơn 70 năm đồng hành cùng với Phật giáo và Dân tộc Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, một trong những cách củng cố Tăng-già và xiển dương Chánh pháp, không gì hơn là tập hợp chư Tăng / Ni về một nơi theo định kỳ để tập “SỐNG CHUNG TU HỌC” như đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy. Do đó, Hệ phái đã thống nhất và tổ chức thành công 24 khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ trong 8 năm qua.  

Khóa tu lần này cũng như các khóa tu trước, nhằm củng cố tinh thần hòa hợp và thanh tịnh của Tăng-già, chia sẻ các pháp môn tu tập mà mỗi hành giả đã học hỏi cũng như định hướng tu tập của Hệ phái.

Thời gian: Từ mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Mậu Tuất (19 – 26/04/2018).

Địa điểm: TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG (478/48 Lê Duẩn, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Đối tượng: Tỳ-kheo và một số vị Sa-di thuộc 6 Giáo đoàn Tăng.

Thời khóa tu học: Giống như các khóa trước. Thức dậy từ 3g30 và kết thúc ngày tu lúc 21 giờ.

Trong khóa này có 2 thời khất thực hóa duyên: Ngày đầu và ngày cuối.

Người liên hệ: ĐĐ. Giác Phước (0903779295) hoặc ĐĐ. Minh Liêm (0905743713).

BAN CHỨNG MINH

- HT. GIÁC TƯỜNG – Ủy viên TT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

- HT. GIÁC NGỘ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

- HT. GIÁC CẦU - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

- HT. GIÁC GIỚI – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: THIỀN CHỦ

BAN TỔ CHỨC (dự kiến)

- HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- HT. GIÁC HÀ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: PHÓ BAN TỔ CHỨC

- HT. GIÁC THANH – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái: PHÓ BAN TỔ CHỨC kiêm HÓA CHỦ.

- HT. MINH THUẤN - Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang: GIÁM LUẬT

- HT. GIÁC THÀNH  Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái: GIÁM LUẬT

- HT. GIÁC CẢNH – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái: GIÁM THIỀN

- HT. GIÁC MINH : Giáo phẩm Hệ phái: GIÁM THIỀN

- HT. GIÁC SƠN – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Giáo phẩm Hệ phái: KIỂM SOÁT

- ĐĐ. GIÁC HOÀNG – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái: CHÁNH THƯ KÝ

- ĐĐ. GIÁC NHẪN  Phó Thư ký Giáo đoàn V: PHÓ THƯ KÝ

- ĐĐ. GIÁC ĐẠO – Trụ trì TX. Ngọc Giáng: Tri sự khóa tu.

- ĐĐ. GIÁC PHƯỚC, ĐĐ. MINH LIÊM, ĐĐ. MINH NHẪN:  Ban Ngoại hộ.

BAN GIÁO THỌ

Thứ Năm, mùng 4 (19/4/2018): HT. GIÁC NGỘ giảng vào giờ chiều.

Thứ Sáu, mùng 5 (20/4/2018): HT. GIÁC PHÁP giảng buổi sáng và chủ tọa thiền đàm vào buổi chiều. 

Thứ Bảy, mùng 6 (21/4/2018). HT. GIÁC TOÀN sẽ giảng 2 thời: Sáng và chiều.

Chủ Nhật, mùng 7 (22/4/2018): HT. GIÁC GIỚI giảng buổi sáng. Buổi chiều, Hòa thượng hoặc quý Hòa thượng sẽ chủ trì giờ thiền đàm.  

Thứ Hai, mùng 8 (23/4/2018): HT. GIÁC SƠN giảng buổi sáng. Buổi chiều cùng với chư Tôn đức trong Hệ phái điều hành chương trình thiền đàm.

Thứ Ba, mùng 9 (23/4/2018): HT. GIÁC GIỚI giảng buổi sáng. Buổi chiều, Hòa thượng hoặc quý Hòa thượng sẽ chủ trì giờ thiền đàm. 

Thứ Tư, mùng 10 (25/4/2018), TT. MINH THÀNH giảng buổi sáng và buổi chiều điều hành chương trình thiền đàm.

******

Kính chúc chư Tôn đức sức khỏe dồi dào, hội đủ các duyên thù thắng, sớm thành tựu được Đạo – Quả - Niết-bàn.

Kính thông báo đến quý Phật tử gần xa theo dõi lịch về hộ trì khóa tu.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan