CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Tiểu tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư

LeDaiPS Copy

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TIỂU TƯỜNG TƯỞNG NIỆM

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ THÍCH GIÁC NHIÊN

Ngày 21 tháng 7 năm 2016 (18/6 Bính Thân)

- 07 giờ 15: Phật tử vân tập

- 07 giờ 30: Khóa lễ khai kinh cầu nguyện

- 09 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm GHPGVN và chư Tôn đức Tăng Ni

- 09 giờ 30: Lễ Tưởng niệm (có chương trình riêng)

- 10 giờ 15: Tác pháp Cúng dường Trai tăng

- 12 giờ 00: Cung tiễn chư Tôn đức

- 14 – 16 giờ 00: Tụng kinh cầu nguyện (tiếp theo)

- 16 giờ 30: Tiếp đón chư vị Khách quý và Pháp hữu...

- 16 giờ 45: Chư vị Khách quý dâng hương tưởng niệm và dùng cơm chay thanh đạm

- 18 giờ 00: Môn đồ đệ tử tọa thiền tưởng niệm

- 19 giờ 00: Pháp thoại tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư

- 22 giờ 00: Chỉ tịnh

Ngày 22 tháng 7 năm 2016 (19/6 Bính Thân)

- 04 giờ 00: Tọa thiền tưởng niệm

- 06 giờ 00: Tiểu thực

- 07 giờ 30: Phật tử vân tập

- 08 giờ 30: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức Tăng Ni

- 08 giờ 45: Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)

- 10 giờ 30: Cúng trai ngọ, cầu an - cầu siêu

- 12 giờ 00: Cung tiễn chư Tôn đức và Phật tử

- 13 giờ 00: Lễ truyền thọ Tam quy - Ngũ giới cho Phật tử.

                   Hồi hướng - Hoàn mãn.

  

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan