CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch các khóa tu NGHPKS năm 2017

 

CÁC KHÓA TU TRUYỀN THỐNG CỦA NGHPKS

NĂM ĐINH DẬU - 2017

1. KHÓA 26: TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – Thị xã AN KHÊ, tỉnh GIA LAI

Trụ trì: NT. HIỆP LIÊN

                        Từ 20.1 – 27.1 (âl) ĐINH DẬU (16.2.2017 – 23.2.2017)

                        Đăng ký:          TX. Ngọc Trung             :           0905498570

                                                TX. Ngọc Phương        :           0839852759

2. KHÓA 27: TỊNH XÁ NGỌC CẢNH – TP. ĐÀ LẠT, tỉnh LÂM ĐỒNG

Trụ trì: NT. THẬN LIÊN

                        Từ mùng 6.3 – 12.3 (âl) ĐINH DẬU (2.4.2017 – 8.4.2017)

                        Đăng ký:         TX. Ngọc Cảnh             :           0968419975

                                              TX. Ngọc Phương         :           0839852759

3. KHÓA 28: TỊNH XÁ NGỌC HẢI – LONG HẢI, tỉnh BÀ RỊA

Từ 23.8 – 29.8 (âl) ĐINH DẬU (812.10.2017 – 18.10.2017)

Trụ trì : (sẽ được cập nhật sau)

 

4. KHÓA 29: TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GÒ CÔNG, tỉnh TIỀN GIANG

Trụ trì: NT. TÂN LIÊN

                        Từ mùng 6.11 – 12.11 (âl) ĐINH DẬU 23.11.2017 – 30.11.2017)

                        Đăng ký           TX. Ngọc Quang           :           0932122342

                                                TX. Ngọc Phương        :           0839852759

Lưu ý: Khi đăng ký, xin báo rõ:

-                  Pháp danh, địachỉ nơi đang tu tập (Tịnh xá/Tịnh thất)

-                  Giáo phẩm (Ni trưởng / Ni sư / Sư cô / Ni cô / Tập sự)

-                  Giới phẩm đã thọ và năm thọ giới trong Hệ phái (Tỳ-kheo /Thức-xoa / Sa-di-ni)

 

LỊCH HỌC CHƠN LÝ

TẠI CÁC KHÓA TU TRUYỀN THỐNG CỦA NGHPKS

NĂM ĐINH DẬU - 2017

1. KHÓA 26:     TỊNH XÁ NGỌC TRUNG – Thị xã AN KHÊ, tỉnh GIA LAI

                        Từ 20.1 – 27.1 (âl) ĐINH DẬU (16.2.2017 – 23.2.2017)

                       

1. HỌC CHƠN LÝ

2. TRÊN MẶT NƯỚC

3. CHÁNH PHÁP

4. CHÁNH KIÊN

2. KHÓA 27: TỊNH XÁ NGỌC CẢNH – TP. ĐÀ LẠT, tỉnh LÂM ĐỒNG

                        Từ Mùng 6.3 – 12.3 (âl) ĐINH DẬU (2.4.2017 – 8.4.2017)

 

1. TAM GIÁO

2. TÔNG GIÁO

3. THẦN MẬT

4. GIÁC NGỘ

3. KHÓA 28: TỊNH XÁ NGỌC HẢI – LONG HẢI, tỉnh BÀ RỊA

                        Từ 23.8 – 29.8 (âl) ĐINH DẬU (812.10.2017 – 18.10.2017)

 

1. KHUYẾN TU

2. ĐI TU

3. ĂN VÀ SỐNG

4. CHƯ PHẬT

 

4. TỊNH XÁ NGỌC QUANG – GÒ CÔNG, tỉnh TIỀN GIANG

                        Từ mùng 6.11 – 12.11 (âl) ĐINH DẬU 23.11.2017 – 30.11.2017)

 

1. HỘT GIỐNG

2. SỢ TỘI LỖI

3. NGUỒN ĐẠO LÝ

4. TRƯỜNG ĐẠO LÝ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan