CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng các khóa tu học tại PV. MĐQ

LỊCH GIẢNG CÁC KHÓA TU HỌC
TẠI PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG

505 Xa lộ Hà Nội, Q.2, TP. HCM

Khai giảng ngày 15/5/ năm Bính Thân – 2016

THỜI GIAN KHÓA TU HỌC GIẢNG SƯ
15/5/ Bính Thân
(19/6/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
22/5/ Bính Thân
(26/6/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
29/5/ Bính Thân
(3/7/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
7/6 Bính Thân
(10/7/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
14/6/ Bính Thân
(17/7/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
21/6/ Bính Thân
(24/7/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
28/6/ Bính Thân
(31/7/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
5/7/ Bính Thân
(7/8/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
19/7/ Bính Thân
(21/8/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
26/7/ Bính Thân
(28/8/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
4/8/ Bính Thân
(4/9/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
11/8/ Bính Thân
(11/9/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
18/8/ Bính Thân
(18/9/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
25/8/ Bính Thân
(25/9/2016)

SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
2/9/ Bính Thân
(2/10/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
9/9/ Bính Thân
(9/10/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
16/9/ Bính Thân
(16/10/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
23/9/ Bính Thân
(23/10/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
30/9/ Bính Thân
(30/10/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
7/10/ Bính Thân
(6/11/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
14/10/ Bính Thân
(13/11/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
21/10/ Bính Thân
(20/11/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
28/10/ Bính Thân
(27/11/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
6/11/ Bính Thân
(4/12/2016)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
13/11/ Bính Thân
(11/12/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
20/11/ Bính Thân
(18/12/2016)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
27/11/ Bính Thân
(25/12/2016)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
4/12/ Bính Thân
(1/1/2017)
SÁNG từ 7 giờ THIỀN TỨ NIỆM XỨ ĐĐ. GIÁC HOÀNG
CHIỀU từ 1 giờ 30  
11/12/ Bính Thân
(8/1/2017)
SÁNG từ 7 giờ CHƠN LÝ HT. GIÁC TOÀN
CHIỀU từ 1 giờ 30  
18/12/ Bính Thân
(15/1/2017)
SÁNG từ 7 giờ NIỆM PHẬT ĐĐ. GIÁC PHỔ
CHIỀU từ 1 giờ 30  
25/12/ Bính Thân
(22/1/2017)
     

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan