CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng Hạ tại Tịnh xá Trung Tâm - Bình Thạnh

LỊCH GIẢNG HÀNG TUẦN

3 THÁNG HẠ TẠI TỊNH XÁ TRUNG TÂM

21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. HCM

PL.2561- DL. 2017

THỜI GIAN SÁNG CHIỀU
7g30 - 9g00 14g-15g30
THỨ HAI

HT. GIÁC TOÀN

Chơn lý

(Mỗi tuần) (từ 7g-8g30)

HT. GIÁC PHÁP

Chuyên đề

(Mỗi tuần)

THỨ BA

TT. GIÁC TÂY

Tông chỉ hành đạo của Tổ sư

Minh Đăng Quang

(Hai tuần một lần)

Chúng tự học Chơn lý

(Hai tuần một lần)

TT. MINH THÀNH

Chơn lý

(Mỗi tuần)

THỨ TƯ

HT. MINH BỬU

Thiền học

(Hai tuần một lần)

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Kinh Trung Bộ

(Hai tuần một lần)

 
THỨ NĂM

HT. MINH CHƠN

Tư tưởng kinh Kim Cang

(Hai tuần một lần)

HT. GIÁC NHÂN

Kinh Tăng Chi

(Hai tuần một lần)

TT. MINH HÓA

Kinh Pháp Cú

(Hai tuần một lần)

THỨ SÁU

TT. MINH NGẠN

Yếu chỉ tu tập

(Mỗi tuần)

TT. GIÁC DUYÊN

Triết học Phật Giáo

(Hai tuần một lần)

THỨ BẢY

HT. GIÁC GIỚI

Chuyên đề

(Một lần vào tuần cuối tháng)

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Kinh Trung Bộ

(Hai tuần một lần)

TT. BỬU CHÁNH

Vi Diệu Pháp

(Mỗi tuần)

Lưu ý: Nếu chư Tôn đức không giảng được, hoặc đổi giờ, xin hoan hỷ liên hệ: ĐĐ. Giác Hoàng (0937103910) hoặc ĐĐ. Minh Thái (0983599544).

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan