CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng hằng tuần tại trường hạ Tịnh xá Trung Tâm 2014

LỊCH GIẢNG HẰNG TUẦN

Tại TRƯỜNG HẠ TỊNH XÁ TRUNG TÂM,

21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, TP.HCM

PL. 2558 – DL. 2014

 

SÁNG

7.00 – 8.30

SÁNG

9.00 – 10.30

CHIỂU

14.00 – 15.30

 

THỨ HAI

 

HT. GIÁC TOÀN

Chuyên đề

 

 

TT. GIÁC PHÁP

Nghệ thuật diễn giảng

 

THỨ BA

 

HT. MINH CHƠN

Giáo dục Phật giáo

(3 tuần 1 lần)

 

TT. NHẬT TỪ

Kinh Trường Bộ

 

 

 

 

 

THỨ TƯ

 

TT. MINH BỬU

Thiền tông Trung Hoa

(3 tuần liên tục)

 

TT. MINH HOÁ

Chuyên đề Phật học

(1 tháng 1 lần)

 

 

HT. GIÁC TOÀN

Trích giảng CHƠN LÝ

 

 

 

 

THỨ NĂM

 

HT. TRÍ QUẢNG

Chuyên đề

(1 tháng 1 lần)

 

HT. MINH THÔNG

Giới luật

(mỗi tháng 1 lần,

chỉ dành riêng

cho chư Tăng)

 

TT. BỬU CHÁNH

Kinh Pháp Cú

(Phẩm 4)

                                                                  TT. GIÁC PHÁP 

Hướng dẫn thực tập diễn giảng

 

THỨ SÁU

 

TT. GIÁC TÂY

Luật học đại cương

 

 

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Tư tưởng Phật giáo thời Bộ phái

 

 

 

 

THỨ BẢY

 

TT. GIÁC NHÂN

Chuyên đề

(2 tuần 1 lần)

 

TT. GIÁC ĐĂNG

Tịnh độ và

nhân quả

(2 tuần 1 lần)

 

 

HT. GIÁC GIỚI

Chơn lý và Kinh tạng Pali

(1 tháng 1 lần)

vào tuần đầu tháng

 Ghi chú:  8.00 - 9.30 Chủ Nhật hằng tuần giảng cho Phật tử:

HT. Giác Toàn, TT. Minh Bửu, TT. Minh Ngạn, ĐĐ. Giác Hoàng... giảng theo lịch giảng Phật pháp hằng tuần tại Tịnh xá Trung tâm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan