CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng pháp của HT. Giác Toàn năm Đinh Dậu 2017

Ban Biên tập trang nhà xin thống kê ngày thuyết giảng Phật pháp năm Đinh Dậu – 2017 của Hòa thượng Giác Toàn tại các đạo tràng tiêu biểu trong TPHCM để quý Phật tử gần xa tiện theo dõi.

LỊCH THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP NĂM ĐINH DẬU - 2017
HÒA THƯỢNG GIÁC TOÀN

THỨ NGÀY THÁNG GIỜ NƠI GIẢNG, CHỦ ĐỀ & KHÓA TU
Tháng 2/2017 Thứ Sáu 10/2
(14/1 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Bảy 11/2
(15/1 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 12/2
(16/1 Đinh Dậu)
8:00 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh (Bát Quan trai)
Chủ Nhật19/2
(23/1 Đinh Dậu)
8:00 Pháp viện Minh Đăng Quang (Niệm Phật)
Thứ Sáu 24/2
(28/1 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Bảy 25/2
(29/1 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 26/2
(1/2 Đinh Dậu)
Lễ Tổ
8:00 Tưởng nhớ ân đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Tháng 3/2017 Thứ Bảy 11/3
(14/2 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Chủ Nhật 12/3
(15/2 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Chủ Nhật 12/3
(15/2 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 19/3
(22/2 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 26/3
(29/2 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Giải nghi về nhân quả”
Chủ Nhật 26/3
(29/2 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Hai 27/3
(30/2 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Tháng 4/2017 Chủ Nhật 9/4
(13/3 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Thứ Hai 10/4
(14/3 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Ba 11/4
(15/3 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 16/4
(20/3 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 23/4
(27/3 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Giá trị quy y Tam bảo”
Thứ Hai 24/4
(28/3 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Ba 25/4
(29/3 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Tháng 5/2017 Chủ Nhật 7/5
(12/4 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Thứ Ba 9/5
(14/4 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Tư 10/5
(15/4 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 14/5
(19/4 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 21/5
(26/4 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Sống với chữ tùy duyên”
Thứ Tư 24/5
(29/4 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Năm 25/5
(30/4 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Tháng 6/2017 Chủ Nhật 4/6
(10/5 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Thứ Năm 8/6
(14/5 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Sáu 9/6
(15/5 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 11/6
(17/5 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 18/6
(24/5 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Nhìn rõ lẽ thật”
Thứ Năm 22/6
(28/5 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Sáu 23/6
(29/5 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Tháng 7/2017 Chủ Nhật 2/7
(9/6 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Thứ Sáu 7/7
(14/6 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Bảy 8/7
(15/6 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 9/7
(16/6 Đinh Dậu)
Đại tường HT PS
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 16/7
(23/6 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Sám hối thế nào cho đúng”
Thứ Sáu 21/7
(28/6 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Bảy 22/7
(29/6 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 30/7
(8/6N Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Tháng 8/2017 Thứ Bảy 5/8
(14/6N Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Chủ Nhật 6/8
(15/6N Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Chủ Nhật 6/8
(15/6N Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 13/8
(22/6N Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Biệt nghiệp & cộng nghiệp”
Chủ Nhật 20/8
(29/6N Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Hai 21/8
(30/6N Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 27/8
(6/7 Đinh Dậu
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Tháng 9/2017 Thứ Ba 5/9
(14/7 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Tư 6/9
(15/7 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 10/9
(20/7 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Tuổi trẻ & đạo Phật) 
Thứ Hai 18/9
(28/7 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Ba 19/9
(29/7 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 24/9
(5/8 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Tháng 10/2017 Chủ Nhật 1/10
(12/8 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Thứ Ba 3/10
(14/8 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Tư 4/10
(15/8 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 8/10
(19/8 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Phải chăng cuộc đời lập trình sẵn”
Thứ Tư 18/10
(29/8 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Năm 19/10
(30/8 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 22/10
(3/9 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Chủ Nhật 29/10
(10/9 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Tháng 11/2017 Thứ Năm 2/11
(14/9 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Sáu 3/11
(15/9 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 5/11
(17/9 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Tâm biết lắng nghe”
Thứ Năm 16/11
(28/9 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Sáu 17/11
(29/9 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 19/11
(2/10 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai) 
Chủ Nhật 26/11
(9/10 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
Tháng 12/2017 Thứ Sáu 1/12
(14/10 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Bảy 2/12
(15/10 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 3/12
(16/10 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Thế nào nuôi dưỡng niềm tin”
Thứ Bảy 16/12
(29/10 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Chủ Nhật 17/12
(30/10 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Chủ Nhật 17/12
(30/10 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
24/12
(7/11 Đinh Dậu)
8:00 HVPGVN tại TP.HCM (cơ sở 2)
31/12
(14/11 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Tâm an trong nghịch cảnh”
Chủ Nhật 31/12
(14/11 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Tháng 1/2018 Thứ Hai 01/01
(15/11 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 14/01
(28/11 Đinh Dậu)
8:00 PV. Minh Đăng Quang (Bát Quan trai)
Thứ Hai 15/01
(29/11 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Ba 16/01
(30/11 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh
Chủ Nhật 21/01
(5/12 Đinh Dậu)
8:00 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh (Niệm Phật)
Chủ Nhật 28/01
(12/12 Đinh Dậu)
8:00 Chùa Phổ Quang, “Chuyển hóa muộn phiền”
Thứ Ba 30/01
(14/12 Đinh Dậu)
19:30 PV. Minh Đăng Quang
Thứ Tư 31/01
(15/12 Đinh Dậu)
19:30 TX. Trung Tâm – Bình Thạnh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan