CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng pháp trong khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần 16

KHAT THUC 26Thưa quý Phật tử,

Trong một tuần tu tập khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 16 do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM từ mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Ất Mùi; thời khóa tu thuyết giảng do chư Tôn đức đảm trách như sau:

- 14 giờ đến 15 giờ 30 mùng 4 tháng 3: HT. Giác Giới với đề tài: “Khái lược về pháp môn tu tập Giới Định Huệ”.

- 9 đến 10 giờ mùng 5 và mùng 6: HT. Giác Toàn phụ trách với đề tài “Tu tập thiền định qua Chơn lý “Bát Chánh đạo”.

- 7 giờ 30 ngày mùng 7: Hòa thượng Thích Trí Quảng đến thăm, sách tấn và chia sẻ kinh nghiệm tu học.

- 9 đến 10 giờ mùng 8 và mùng 9: HT. Giác Giới giảng Chơn lý “Lục căn”.

- 9 đến 10 giờ mùng 10: TT. Minh Bửu chia sẻ Thiền học với Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Các buổi chiều từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày mùng 5 đến mùng 10: Các giáo đoàn chia sẻ kinh nghiệm tu học và Hòa thượng Thiền chủ Giác Giới đúc kết.

Mặc dù khóa tu dành cho chư Tăng, nhưng việc nghe kinh thính pháp không hạn chế đối với Phật tử.

Cửa bất tử luôn rộng mở cho những ai biết thích pháp, quý pháp, mến pháp và suy tư pháp. Trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian để đến đạo tràng thính pháp văn kinh, tăng trưởng trí tuệ, để hiểu sâu sắc và đa diện về lời dạy của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trân trọng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan