CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng Phật pháp hàng tuần tại TXTT năm 2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN HOẰNG PHÁP

VP: Việt Nam Quốc Tự - 244 đường 3/2, P.12, quận 10

Email: banhoangphaptphcm@gmail.com

-----------

LỊCH THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP NĂM 2016

Tại Giảng đường TỊNH XÁ TRUNG TÂM

21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vào lúc 8 giờ & 14 giờ Chủ Nhật hàng tuần

š­›

NGÀY THÁNG GIỜ GIẢNG SƯ NGÀY TU
Tháng 02/2016 21/02 (14/01 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH THÀNH

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Bát quan trai
28/02 (21/01 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật
Tháng 03/2016 06/03 (28/01 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

SC. TÂM TÂM

Bát quan trai
13/03 (05/02 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH THÀNH

ĐĐ. MINH NGHI

Niệm Phật
20/03 (12/02 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Bát quan trai
27/03 (19/02 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Niệm Phật
Tháng 04/2016 03/04 (26/02 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Bát quan trai
10/04 (04/03 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
17/04 (11/03 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Bát quan trai
24/04 (18/03 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. MINH NGHI

Niệm Phật
Tháng 05/2016 01/05 (25/03 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

SC. TÂM TÂM

Bát quan trai
08/05 (02/04 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH THÀNH

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật

15/05 (09/04 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Bát quan trai
22/05 (16/04 Bính Thân)

08:00

14:00

Nghỉ Phật đản

Phật đản
29/05 (23/04 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Niệm Phật
Tháng 06/2016 05/06 (01/05 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

NS. TÂM TÂM

Bát quan trai
12/06 (08/05 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật
19/06 (15/05 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. MINH NGHI

Bát quan trai
26/06 (22/05 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
Tháng 07/2016 03/07 (29/05 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Bát quan trai
10/07 (07/06 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

SC. TÂM TÂM

Niệm Phật
17/07 (14/06 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Bát quan trai
24/07 (21/06 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật
31/07 (28/06 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. MINH NGHI

Bát quan trai
Tháng 08/2016 07/08 (05/07 Bính Thân)

08.00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
14/08 (12/07 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Bát quan trai
21/08 (19/07 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

SC. TÂM TÂM

Mùa Vu Lan
28/08 (26/07 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Niệm Phật
Tháng 09/2016 04/09 (04/08 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Bát quan trai
11/09 (11/08 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Niệm Phật
18/09 (18/08 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Bát quan trai
25/09 (25/08 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

ĐĐ. MINH NGHI

Niệm Phật
Tháng 10/2016 02/10 (02/09 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

SC. NỮ TÂM TÂM

Bát quan trai
09/10 (09/09 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
16/10 (16/09 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. MINH NGHI

Bát quan trai
23/10 (23/09 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật
30/10 (30/09 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Bát quan trai
Tháng 11/2016 06/11 (07/10 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

SC. TÂM TÂM

Niệm Phật
13/11 (14/10 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Bát quan trai
20/11 (21/10 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
27/11 (28/10 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Bát quan trai
Tháng 12/2016 04/12 (06/11 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

ĐĐ. GIÁC PHƯỚC

Niệm Phật
11/12 (13/11 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. MINH NGHI

Bát quan trai
18/12 (20/11 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. MINH LIÊN

ĐĐ. GIÁC NHUẬN

Niệm Phật
25/12 (27/11 Bính Thân)

08:00

14:00

TT. MINH NGẠN

ĐĐ. GIÁC PHỔ

Bát quan trai
Tháng 01/2017 01/01 (04/12 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. GIÁC TOÀN

SC. TÂM TÂM

Tết Dương lịch
08/01 (11/12 Bính Thân)

08:00

14:00

HT. MINH BỬU

ĐĐ. MINH ĐIỆP

Niệm Phật
15/01 (18/12 Bính Thân)

08:00

14:00

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

ĐĐ. GIÁC NHUẦN

Bát quan trai

* GHI CHÚ:

- Tịnh xá Trung Tâm cúng hội vào các ngày 08, 15, 23, 30 (29 tháng thiếu) hàng tháng.

- Tối các ngày Sóc vọng (15, 30 hoặc 29), HT. Giác Toàn hoặc chư Tôn đức giảng pháp.

 

 

VĂN PHÒNG BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan