CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lịch giảng Phật pháp tại Tịnh xá Trung Tâm 2014

{edocs}document/LichThuyetGiangPhatPhapTXTT-2014_-07-21-b.pdf,600,600{/edocs}

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan