CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng Trường hạ 2016 PV. Minh Đăng Quang

LỊCH GIẢNG HÀNG TUẦN

TRƯỜNG HẠ PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG

505 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Q.2, TP.HCM

PL.2560 – DL.2016

THỜI GIAN SÁNG
8 giờ - 9 giờ 30
CHIỀU
14 giờ - 15 giờ 30
THỨ HAI

HT. GIÁC TOÀN

Chuyên đề

(Hàng tuần)

HT. GIÁC PHÁP

Chuyên đề

(Hàng tuần)

THỨ BA

HT. THIỆN TÂM


Trích giảng
Kinh Nam tông

 

TT. MINH NGẠN


Chuyên đề

(hàng tuần)

ĐĐ. MINH LIÊN


Giáo dục PG


(Hàng tuần)

THỨ TƯ

HT. MINH CHƠN

Chuyên đề
Giáo dục PG


(tuần cuối tháng)

 

TT. GIÁC TÂY


Mục tiêu của sự tu học Phật pháp


(3 tuần đầu tháng)

TT. GIÁC DUYÊN


Triết học PG


(2 tuần 1 lần)

TT. MINH HÓA
Trích giảng
Kinh Tương Ưng
(Hàng tuần)

THỨ NĂM

HT. MINH THÔNG


Luật học

 

TT. BỬU CHÁNH


Vi Diệu Pháp


(Hàng tuần)

TT. GIÁC NHÂN


Chuyên đề


(2 tuần 1 lần)

THỨ SÁU

ĐĐ. GIÁC HOÀNG


Kinh Trung Bộ


(Hàng tuần)

TT. NHẬT TỪ
Chuyên đề
(Hàng tuần)
THỨ BẢY

HT. MINH BỬU


Thiền Đại thừa


(Hàng tuần)

HT. GIÁC GIỚI


Những tư tưởng đặc sắc trong Chơn lý Tổ sư


(Tuần đầu tháng)

Ghi chú: Ngày Chủ Nhật hàng tuần đêu có khóa tu học dành riêng cho Phật tử (có chương trình riêng).

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan