CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng Trường hạ TX. Ngọc Phú

LỊCH GIẢNG HẰNG TUẦN

Tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú – Q. Tân Bình, TP. HCM

PL. 2559 – DL. 2015

SÁNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

7h00 – 8h30

 

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Di Bộ Tông

Luân Luận

(Hàng tuần)

 

HT. NHƯ TÍN

Luật học

 

HT. GIÁC TOÀN

Chơn lý

(Hàng tuần)

 

TT. ĐẠT ĐỨC

Đời sống xuất gia

(Hàng tuần)

 

SC. TÂM TÂM

Vi Diệu Pháp

(Hàng tuần)

 

NS. TÍN LIÊN

Chuyên đề

(Hàng Tuần)

9h00 – 10h30

 

 

HT. GIÁC PHÁP

Chuyên đề

(hàng tuần)

 

 

TT. GIÁC NHÂN

Trích giảng

Kinh Tạp A Hàm

(2 tuần 1 lần)

 

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 14h00 – 15h30

 

 

 

 

 

TT. THIỆN QUÝ

Chuyên đề

(Hàng tuần)

 

 

 

 

 

LỊCH GIẢNG HẰNG TUẦN

Tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phú – Q. Tân Bình, TP. HCM

PL. 2559 – DL. 2015

 

SÁNG

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

7h00 – 8h30

 

ĐĐ. GIÁC HOÀNG

Di Bộ Tông

Luân Luận

(Hàng tuần)

 

 

HT. NHƯ TÍN

Luật học

 

HT. GIÁC TOÀN

Chơn lý

(Hàng tuần)

 

TT. ĐẠT ĐỨC

Đời sống xuất gia

(Hàng tuần)

 

SC. TÂM TÂM

Vi Diệu Php

(Hàng tuần)

 

NS. TÍN LIÊN

Chuyên đề

(Hàng Tuần)

9h00 – 10h30

 

 

HT. GIÁC PHÁP

Chuyên đề

(hàng tuần)

 

 

TT. GIÁC NHÂN

Trích giảng

Kinh Tạp A Hm

(2 tuần 1 lần)

 

 

 

 

CHIỀU

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 14h00 – 15h30

 

 

 

 

 

TT. THIỆN QUÝ

Chuyên đề

(Hàng tuần)

 

 

 

 

 

Ghi Chú:  Sáng Chủ Nhật  HT. GIÁC GIỚI giảng “Những tư tưởng đặc sắc trong Chơn lý Tổ sư”

 (1 tháng  một  lần vào tuần đầu tháng).

 

 

Ghi chú: Sáng Chủ Nhật HT. GIÁC GIỚI giảng “Những tư tưởng đặc sắc trong Chơn lý Tổ sư”

 (1 tháng một lần vào tuần đầu tháng).

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan