CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời mời viết bài Kỷ yếu Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014)

 

 LỜI MỜI VIẾT BÀI KỶ YẾU

ĐẠI LỄ TƯỞNG NIỆM 60 NĂM

TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG (1954 - 2014)

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,                          

Thưa quý Phật tử,

Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2014) đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng và Phật tử thập phương. Để lưu lại những tư liệu, bài viết và hình ảnh liên hệ đến Đại lễ trọng đại này, thể theo lời chỉ dạy của chư Tôn đức, Ban Nội dung và Ban In ấn tư liệu Đại lễ xin thực hiện cuốn KỶ YẾU ĐẠI LỄ.

Kính mong chư Tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ gởi về cho Ban biên tập những bài viết liên hệ hoặc những hình ảnh mà quý vị đã lưu lại được trong khoảnh khắc đó. Ban biên tập sẽ trân trọng ghi nhận công đức của các nhiếp ảnh gia và ghi rõ nguồn ảnh của người gởi trong cuốn Kỷ yếu này.

Ban biên tập dự kiến như sau:

Chủ biên: HT. GIÁC TOÀN

Phó Chủ biên: TT. GIÁC PHÁP và TT. MINH THÀNH

Thư ký: ĐĐ. GIÁC HOÀNG, ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG và NS. TÍN LIÊN

Biên soạn: ĐĐ. GIÁC PHƯỚC, ĐĐ. GIÁC ĐOAN, ĐĐ. MINH VIÊN, TK. MINH ĐIỆP, NS. TUYẾT LIÊN, NS. TUỆ LIÊN, NS. PHẤN LIÊN, SC. DUYÊN LIÊN (GĐ I) và một số chư Tăng Ni.

Biên tập ảnh: TK. GIÁC MINH TƯỜNG (giacminhtuong@gmail.com)

Xin gởi về: thichgiachoang@yahoo.comthichgiacnhuong@gmail.com

Hạn chót nhận bài: ngày 28 tháng 3 năm 2014.

Nội dung của kỷ yếu dự thảo như sau:

LỜI NGỎ

PHẦN I: CÁC KHÂU CHUẨN BỊ CHO ĐẠI LỄ

- Báo cáo các phiên họp trù bị nội bộ của Hệ phái

- Các đơn xin (Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân TP, Văn phòng 2 TW)

- Các phiên họp trù bị với Giáo hội và các cơ quan chức năng

- Thư mời viết bài và chủ đề Hội thảo khoa học

- Thư mời dự Hội thảo

- Thiệp thỉnh / thiệp mời (dự đại lễ)

- Thông bạch Đại lễ

- Ban tổ chức Đại lễ

- Chương trình Chi tiết Đại lễ

- Các nguyên tắc căn bản và thông tin Đại lễ

- Đề án của các tiểu ban (Ban Xướng ngôn, Ban In ấn, Ban Cúng dường tặng phẩm, Ban Thư viện, Ban Văn nghệ…)

- Thư mời họp báo (tại tòa soạn Giác Ngộ)

- Phiên họp ngắn của Ban tổ chức Hội thảo

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

Ngày 26 tháng Giêng:

- Giới thiệu vài nét về lễ An vị Phật, Tổ

- Tóm tắt Khai mạc Triển lãm “Ánh Minh Quang” và Thư viện

- Chương trình Hội thảo

- Báo cáo đề dẫn và tổng kết của Hội thảo

Ngày 27 tháng Giêng:

- Trồng cây Bồ-đề (bia đá lưu niệm)

- Vài lời giới thiệu Ngài Phó Tăng Thống Tích Lan

- Lời cảm niệm của Phật giáo Tích Lan

- Lời cảm niệm của Phật giáo Nam tông Kinh

- Lời cảm niệm của Phật giáo Nam tông Khmer

- Tác bạch cúng dường trai ngọ

- Lời cảm niệm của Phật giáo người Hoa

- Tóm tắt trùng tụng Chơn lý

- Tóm tắt thời thuyết giảng của TT.Minh Thành

Ngày 28 tháng Giêng:

- Lời trình bạch của Hòa thượng Giác Toàn về quá trình hình thành và phát triển Hệ phái và ý nghĩa Đại lễ

- Cảm niệm Tổ sư của Trung ương GHPGVN

- Cảm tạ của HT. Giác Toàn

- Tác bạch cúng dường Trai tăng

- Tiệc chay thân mật cho quan khách

- Giới thiệu tổng quan về đêm Văn nghệ: “Pháp đăng rạng ngời”

Ngày 29 tháng Giêng:

- Cảm xúc về hình ảnh chư Tăng Ni khất thực

- Tọa đàm buổi sáng (mô tả chi tiết)

- Tọa đàm buổi chiều (mô tả chi tiết)

- Tóm tắt nội dung thuyết pháp của Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Tổ chức

- Lời tác bạch Hoa đăng “Ánh Đuốc Sen Thiêng”

- Lời khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức

- Đạo từ của Ban tổ chức “Ánh đuốc sen thiêng”

Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ

- Phát biểu khai mạc của HT. Giác Toàn

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện chư Tăng

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện chư Ni

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện Phật tử nam

- Phát biểu cảm tưởng của đại diện Phật tử nữ

- Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh

- Đạo từ của Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

- Tác bạch cúng dường của Phật tử

Mùng 2 tháng 2 năm Giáp Ngọ

- Phát quà từ thiện

PHẦN III: CÁC BÀI CẢM TƯỞNG VỀ TỔ SƯ

- Một số bài cảm tưởng của Tăng Ni và Phật tử đã được đăng trong Tọa đàm Chơn lý

- Xin thêm một số bài từ chư Tăng Ni và Phật tử

PHÀN IV: NHỮNG BÀI NGHIÊN CỨU VỀ CHƠN LÝ VỚI NHỮNG CẢM TƯỞNG

- Những bài không đăng trong tuyển tập HỘI THẢO KHOA HỌC

- Một số bài mới

PHẦN V: NHỮNG NHẬN ĐỊNH XUNG QUANH VỀ ĐẠI LỄ VÀ SAU ĐẠI LỄ

- Phỏng vấn chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và hàng Giáo phẩm Giáo đoàn

- Từ phóng viên báo Giác Ngộ (Huỳnh Diệu, Vũ Giang…)

- Từ đài truyền hình AVG (Huy Thế)

- Từ Sen Việt (Lâm Ánh Ngọc)

- Từ VTV, HTV

- Từ một vài cư sĩ (đã đăng trên mạng)

- Từ nhóm tình nguyện viên

- Từ hải ngoại

- Từ nhà tổ chức sự kiện Hiển

- Từ các nghệ sĩ

- Nhận định từ Ban thư ký Đại lễ

PHẦN VI: PHÓNG SỰ ẢNH

- Một số hình ảnh của chư Tôn đức trong Ban tổ chức

- Phóng sự ảnh trước khi Đại lễ

- Các câu bandrol, biểu ngữ

- Phóng sự ảnh triển lãm Ánh Minh Quang và thư viện

- Phóng sự ảnh trong khi Đại lễ

- Phóng sự ảnh sau khi Đại lễ

* Chúng con xin thành tâm kính chúc chư Tôn thiền đức Tăng Ni và quý Phật tử thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Kính lễ và trân trọng,

TK. GIÁC HOÀNG

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan