CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mục lục và danh sách ấn tống Đuốc Sen số 28

Kính bạch chư Tôn đức,

Đuốc Sen số 28 ra đời nhân dịp lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang, nhằm kính mừng Đại lễ và bày tỏ hiếu tâm đối với ân đức của cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên. Đồng thời, như bao nhiêu số trước, Đuốc Sen chuyên chở những nội dung đặc trưng của Hệ phái: Thiền học, Giáo pháp Khất sĩ, Khóa tu, .... Tất cả đều quyện thành một thể thống nhất để biểu đạt những hoạt động, tư tưởng của Hệ phái Khất sĩ ngày nay.

Sau đây là mục lục

Lời ngỏ

Khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017

Thăm và sách tấn Đại chúng Khất sĩ của HT. Phó Pháp chủ (HT. Thích Trí Quảng)

Ý nghĩa trụ trì (HT. Thích Thiện Nhơn)

Nối truyền Thích-ca Chánh pháp (HT. Giác Giới)

Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hóa trước thời duyên (HT. Giác Toàn)

Một vài suy nghĩ chia sẻ cùng đại chúng Khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017 (HT. Giác Hà)

Tâm đức Trụ trì (Trần Quê Hương)

Báo cáo tóm tắt Khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017 (Ban Thư ký)

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Những điều nghi vấn (Đáp họa: HT. Pháp sư Giác Nhiên)

Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên (Môn đồ pháp quyến)

Thi hóa lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên (Quang Toàn Thành Anh)

Kính nhớ thầy (Trần Quê Hương)

Nhớ về Ân sư…còn mãi Ánh Nhiên Đăng (Pháp tử Tỳ kheo Minh Hiếu)

Niệm ân (TKN. Tuyết Liên)

Nụ cười ngày ấy (Liên Hòa)

Kính tán thán HT. Pháp sư Giác Nhiên (Bảo Minh Trang)

Hoa khai hiếu nghĩa vẹn tròn (Anh Minh)

Theo dấu chân Sư Ông Thích Giác Nhiên (Một Phật tử Úc châu)

Cảm niệm (NT. Hiếu Liên)

Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

Pháp viện Minh Đăng Quang: Từ bãi rác đến ngôi phạm vũ (HT. Giác Toàn; Giác Minh Chương thực hiện)

Pháp viện Minh Đăng Quang (HT. Giác Toàn)

Chúc mừng Lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang (Nhật Huy)

Sen vàng nơi quê mẹ (ĐĐ. Minh Liên)

Sen thiêng phúc địa (Ngọc Chơn)

Giáo pháp Khất sĩ

Đọc Chơn lý “Có và không” (TT. Minh Thành Ph.D)

Đạo Phật Khất sĩ: Quá khứ và hiện tại (ĐĐ. Minh Duy)

Khất sĩ theo cái nhìn của đức Tổ sư Minh Đăng Quang (ĐĐ. Giác Đoan)

Thiền học

Chỉ làm vậy thôi (Thiền sư Ajahn Jayasaro, Pháp Viên dịch Việt)

Tu tập thiền định qua Chơn lý “Bát Chánh đạo” (HT. Giác Toàn)

Ứng dụng bảy yếu tố của sự giác ngộ trong quá trình thực hành thiền định (TK. Giác Chinh)

Khóa tu Hệ phái

Báo cáo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22 (TK. Minh Trúc)

Tịnh lạc thắng duyên (Trần Quê Hương)

Báo cáo khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS 26 (Ban Thư ký Khóa tu)

Cảm tưởng của hành giả khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS 26 (TKN. Liên Hòa)

Báo cáo Khóa tu Truyền thống Ni giới HPKS 27 (SC. An Liên)

Tổng kết khóa tu lần 7 & 8 của Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV (SC. Minh Liên)

Báo cáo khóa tu quý 1 chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV (NS. Tuyết Liên)

Khóa tu Phân đoàn cố Ni trưởng Ngân Liên (NS. Phấn Liên)

Tổng kết khóa “Sống chung tu học” lần 5 của Ni giới GĐ III (TKN. Hòa Liên)

Nội dung tu học khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” của GĐ III (TK. Giác Đoan)

Các Phật sự của Hệ phái 6 tháng đầu năm

Lễ Tưởng niệm 30 năm Ni trưởng Đệ nhất viên tịch (SC. Hạnh Liên)

Các điểm An cư kiết hạ của Hệ phái PL.2561 (TK. Giác Hoàng)

Hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2017 của Hệ phái (Ban Thư ký Hệ phái)

Kế hoạch Đại lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang và Đại tường Đại lão HT. Pháp sư (Ban Thư ký Đại lễ)

Chương trình khóa Bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái lần thứ 3 (Ban Thư ký Hệ phái)

Giới thiệu hội thảo Quốc tế tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Ban Thư ký Hội thảo)

CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

Kính bạch chư Tôn đức,

Đáp ứng lời thưa của Ban Biên soạn Đuốc Sen, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái hoan hỷ ủng hộ, cúng dường để ấn tống Đuốc Sen nhân dịp Đại lễ Khánh thành và Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên. Thay mặt Ban Biên soạn, trân trọng cảm niệm công đức của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đã phát tâm cúng dường. Sau đây là danh sách phát tâm cúng dường.

Chư Tăng Hạ trường TX. Trung Tâm (Q. Bình Thạnh): 10.000.000đ.

Chư Ni Hạ trường TX. Ngọc Điểm (H. Hóc Môn): 5.000.000đ.

Chư Ni Hạ trường TX. Ngọc Phú (Q. Tân Bình): 5.000.000đ.

Tịnh xá Trung Tâm (Bình Thạnh- TP. HCM): 25.000.000đ.

HT. Giác Pháp (TX. Trung Tâm – Q. 6): 5.000.000đ.

HT. Giác Nhân (TX. Ngọc Lợi – Tiền Giang): 5.000.000đ.

TT. Minh Thành (TX. Trung Tâm – Q. Bình Thạnh): 5.000.000đ.

TT. Minh Lộc (TX. Trung Tâm – Q. Bình Thạnh): 5.000.000đ.

TT. Giác Thông (Tu viện Pháp Viên – Bà Rịa Vũng Tàu): 5.000.000đ.

Ni giới Tổ đình Ngọc Phương (TP. HCM): 5.000.000đ.

NT. Tân Liên (TX. Ngọc Quang – Gò Công – Tiền Giang): 5.000.000đ.

NT. Hiệp Liên (TX. Ngọc Trung – Gia Lai): 5.000.000đ.

NT. Mai Liên (TX. Ngọc Lâm – Bà Rịa Vũng Tàu): 5.000.000đ.

NT. Vạn Liên (TX. Ngọc Quang – Q. 8): 5.000.000đ.

NS. Tuyết Liên (TX. Ngọc Hiệp – Tiền Giang): 5.000.000đ.

NS. Mỹ Liên (TX. Ngọc Lâm – Q.6): 5.000.000đ.

NS. Phấn Liên (TX. Ngọc Phước – Bà Rịa): 5.000.000đ.

SC. Kiến Liên (TX. Ngọc Thành – Thủ Đức): 5.000.000đ.

SC. Thuận Liên (TX. Ngọc Ban – Buôn Ma Thuột): 5.000.000đ.

Nhóm Phật tử Thông Ngọc (TX. Trung Tâm – Q. Bình Thạnh): 7.000.000đ.

Nhóm Phật tử Tịnh Ngọc (TX. Trung Tâm – Q. Bình Thạnh): 6.000.000đ.

Tịnh xá Ngọc Trung (An Khê – Gia Lai): 100 cuốn.

Tịnh xá Ngọc Túc (An Khê – Gia Lai): 100 cuốn.

Tịnh xá Ngọc Chơn (Buôn Hồ – Đăk Lăk): 100 cuốn.

Tịnh xá Ngọc Cảnh (Đà Lạt – Lâm Đồng): 50 cuốn.

Cầu chúc tất cả luôn được an lành, tinh tấn tu hành và phụng sự Chánh pháp.

Trân trọng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan