CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật sự Hệ phái tháng 5 Đinh Dậu - 2017

BTN 0007 640x431

Kính bạch chư Tôn đức,

Tháng 5 năm Đinh Dậu – 2017, Hệ phái có một số Phật sự quan trọng. Sau đây là các sự kiện diễn ra theo trình tự thời gian:

1. Mùng 1: Lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Phải – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III tại Tổ đình Nam – Trung (TX. Ngọc Tòng), Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Mùng 10: Lễ Kiết giới An cư của Ni giới Giáo đoàn III tại TX. Ngọc Trung, An Khê, Gia Lai.

3. Ngày 15: Lễ Tưởng niệm cố Đại đức Giác Quy tại TX. Ngọc Đà, Đà Lạt, Lâm Đồng.

4. Ngày 16: Lúc 8 giờ, Lễ Kiết giới An cư tại Tổ đình TX. Ngọc Viên (Giáo đoàn I), Vĩnh Long.

5. Ngày 16: Lúc 8 giờ, Lễ Kiết giới An cư Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV tại TX. Ngọc Điểm, Hóc Môn, TP. HCM.

6. Ngày 16: Lúc 14 giờ, Lễ Kiết giới An cư của Ni giới HPKS tại Tổ đình TX. Ngọc Phương, Gò Vấp, TP. HCM.

7. Ngày 16: Lúc 14 giờ, Lễ Kiết giới An cư Phân đoàn 2 Ni giới Giáo đoàn IV tại TX. Ngọc Phú, Q. Tân Bình, TP. HCM.

8. Ngày 16: Lúc 20 giờ, Lễ Kiết giới An cư của Hệ phái Khất sĩ tại TX. Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

9. Ngày 19: Lúc 8 giờ Lễ Kiết giới An cư cho chư Tăng BTS GHPGVN huyện Sông Phan, tỉnh Bình Thuận tại TX. Ngọc Minh.

10. Ngày 20: Lễ tưởng niệm Đức Thầy Giác Tịnh – Trưởng Giáo đoàn II lần thứ 9 tại Tịnh xá Ngọc Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định.

Ngoài ra, còn có một số điểm An cư trong Hệ phái và Phật sự của các đạo tràng mà chúng tôi chưa nắm được thông tin. Kính mong chư Tôn đức hoan hỷ cung cấp để đại chúng đồng hoan hỷ với các Phật sự chung.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan