CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật sự trọng đại của Hệ phái Khất sĩ tháng 6 năm Đinh Dậu

ThapPV

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Tháng 6 năm Đinh Dậu – 2017 là tháng có một số sự kiện đặc biệt, liên hệ đến Hệ phái Khất sĩ.

1. Sáng mùng 1, lúc 8 giờ: Họp chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì Giáo đoàn IV, chuẩn bị Đại lễ Khánh thành và Lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

2. Chiều mùng 1, lúc 14 giờ: Họp chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các vị trong Ban thực hiện tháp Hồng Ân, chuẩn bị chương trình Đại lễ Khánh thành và Lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.

3. Mùng 2, khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 6 tại Tịnh xá Ngọc Yên - Gia Lai.

3. Mùng 3-5 (26-28/6/2017): Khóa tu tuổi trẻ “Ươm hạt từ bi” tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Phước, Bà Rịa do Ni sư Phấn Liên trụ trì.

4. Ngày 7 – 9 (30/6-02/07/2017): Khóa tu mùa hè “Gieo hạt giống lành” tổ chức tại TX. Ngọc Yên, Pleiku, Gia Lai do HT. Giác Thành trụ trì.

5. Mùng 8: Khóa tu "Gieo hạt từ bi" dành cho thanh thiếu nhi Phật tử tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long. 

6. Ngày 16: Khóa tu "Một ngày An lạc" dành cho Phật tử thập phương tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long. 

 7. Ngày 16-18 (9/7/2017): Hội thảo khoa học đề tài: “Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á”do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam cùng Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa và Tôn giáo ở Nam và Đông Nam Á tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

8. Ngày 18-20: Đại lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang và Lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.

9. Ngày 21-23: Khóa tu "Nên tập sống chung tu học" lần thứ nhất dành cho chư Ni thuộc GĐ VI, tổ chức tại TX. Phước Hưng do BTS GĐ VI hướng dẫn.

 Quý Tăng Ni trú trì các tịnh xá có các hoạt động Phật sự quan trọng trong tịnh xá hoan hỷ gởi thông tin về Hệ phái, để đại chúng đồng liễu tri và hoan hỷ.

 Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, đạo lực tăng trưởng và các Phật sự đều viên mãn.

Kính chúc quý Phật tử tu hành tinh tấn, dành thời gian đến những nơi có Phật sự để công quả, góp phần cho sự thành công chung của Phật pháp. Đặc biệt là hội thảo khoa học quốc tế, Đại lễ Khánh thành và Lễ Đại tường tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên – vị pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang viên tịch sau cùng, vị khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang được thập phần viên mãn.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan