CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông bạch đại trùng tu Pháp viện Minh Đăng Quang 2014 (lần 3)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan