CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo An cư kiết hạ của Hệ phái Khất sĩ

TX TRUNG TAM

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

An cư vào mùa mưa là truyền thống có từ thời Phật còn tại thế, nhằm thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học. Các hành giả tu theo truyền thống của Đại thừa ở Trung Hoa lại kiết giới tu tập vào mùa Hạ, gọi là Kiết hạ An cư. Phật giáo Khất sĩ theo luật Tứ phần của Bắc truyền, nên cũng kiết hạ sau mùa Phật đản.

Năm nay vì nhuần 2 tháng 6 âm lịch, nên chư Tôn đức Giáo hội đã ra chỉ thị Phật giáo toàn quốc An cư vào giữa tháng 5 âm lịch. Do đó, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên sáng lập GHPGVN, cũng thuận theo lịch An cư của Giáo hội mà tổ chức.

- Địa điểm: Tịnh xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM (vì Pháp viện Minh Đăng Quang phải lo tổ chức Lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang).

- Thời gian kiết giới trường: Lúc 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu.

Kính mời chư Tôn đức tham dự khóa An cư hoan hỷ dành thời gian đến địa điểm nêu trên để tác pháp An cư.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, vạn duyên thù thắng, pháp lạc sung mãn và thành tựu Giới Định Huệ trong mùa An cư PL. 2561 này.

Kính thông báo đến quý Phật tử dành thời gian về Tịnh xá Trung Tâm nghe pháp và làm công quả, góp phần cho mùa An cư PL. 2561 được thập phần viên mãn.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan