CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo cấp học bổng "Quỹ Pháp học Khất sĩ" 2017

THÔNG BÁO

CẤP PHÁT HỌC BỔNG “QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ” NĂM 2017

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm tạo sự khích lệ cho các Tăng Ni Khất sĩ đang du học các nước và trong nước, chư Tôn đức Hệ phái đã thành lập Quỹ Pháp học Khất sĩ. Mặc dù số tịnh tài gởi đến Tăng Ni các nước và trong nước chẳng là bao so với số tịnh tài của quý huynh đệ Tăng Ni được Thầy Bổn sư/ Y chỉ sư hoặc Phật tử ủng hộ cho chương trình học tập của Tăng Ni sinh, nhưng điều đó thể hiện sự quan tâm và khích lệ của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đối với thế hệ Tăng Ni trẻ, thế hệ kế thừa. Năm nay – 2017, Hệ phái sẽ tổ chức cấp phát học với những thông tin căn bản và những điều liên hệ như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Thời gian: 16 giờ ngày 11 tháng 9 năm Đinh Dậu (30/10/2017).

Đối tượng:

1) Chư Tăng Ni đang du học các nước (Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Trung Quốc).

2) Tăng Ni đã trúng tuyển Cao học khóa II Học viện PGVN tại TP. HCM.

3) Tăng Ni đã và đang học tại Học viện PGVN tại TP. HCM (khóa XI và XII) và đang học Cử nhân và Đại học Phật học và thế học khác.

Cách thực hiện:

1) Đại diện mỗi nước có Tăng Ni đang du học lập danh sách gởi về, có chữ ký xác nhận của vị đại diện, tránh tình trạng mỗi vị tự liên hệ trực tiếp cá nhân. Trong danh sách nên chia thành các cột theo mẫu M–DH-2017. Vị đại diện nên liên lạc các vị trong nước đang học để xác minh thông tin (và được Ban Tổ chức hỗ trợ thêm 100 USD cho các phí liên hệ, v.v...).

Tăng Ni trúng tuyển vào Cao học (Chính quy và Từ xa) cần phải điền vào một mẫu đơn đính kèm. Mẫu: M–DHCH-2017.

Tăng Ni sinh khóa XI và XII tại Học viện PGVN tại TP. HCM. a/ Nếu đang nội trú chỉ được nhận tịnh tài hỗ trợ (tùy vào sự quyết định của Ban Chủ nhiệm). Các vị cần lập danh sách và cần có chữ ký của đương sự sẽ nhận (có mặt tại địa điểm nhận càng tốt) và sau đó người đại diện nhận gởi lại danh sách đến Ban Chủ nhiệm. b/ Chư Tăng Ni ngoại trú có thể được nhận học bổng với điểm tổng của năm học 2016 – 2017 trên 70%, theo mẫu: M – CNPH – 2017 (Cần có chữ ký xác nhận của Chánh Văn phòng Học viện). Do đó, các vị cần có bảng điểm và có chữ ký xác nhận của trường.

Các vị ở các trường khác (Học viện PGVN tại Huế, đang học tại các trường Đại học bên ngoài và Đào tạo từ xa khóa IV và V), nếu cần sự hỗ trợ của Quỹ thì viết theo mẫu đơn: M–ĐH–2017. Các TNS cần có bảng điểm để Ban Chủ nhiệm xét. 

2) Thời gian nhận đơn để xét duyệt từ ngày ra thông báo đến 26/10/2017 (7 tháng 9 năm Đinh Dậu).

3) Email: thichgiachoang@yahoo.com cc: suminhphu@yahoo.com.vn. Địa chỉ: Đại đức Minh Phú, Tịnh xá Ngọc Chánh, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

Ngày cấp phát học bổng sẽ là ngày công bố danh sách Tăng Ni sinh học các nước, sau đó Thủ quỹ sẽ liên lạc vị đại diện mỗi nước để nhận. Đối với TNS trong nước, thời gian giải quyết mọi vấn đề liên quan chỉ trong 1 tuần sau ngày cấp phát học bổng (và đều có tờ giải trình). Sau thời gian nêu trên, Ban Chủ nhiệm sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nữa.

Trân trọng.

TM. Ban Chủ nhiệm

Phó Chủ nhiệm

TK. Giác Hoàng

 

Các mẫu đơn:

- Mẫu M–DHCH-2017

- Mẫu M–CNPH–2017

- Mẫu M-DH-2017

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan