CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo chương trình thuyết pháp và khai giảng lớp giáo lý online

Kính gửi:     Quý Phật tử học Phật pháp online!

Ban Hoằng pháp Hệ phái Khất sĩ thông báo đến quý Phật tử gần xa!

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý Phật tử tu học Phật pháp tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hòa thượng Giác Pháp - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái chỉ đạo Ban Hoằng pháp Hệ phái tổ chức thuyết giảng trực tuyến để trợ duyên cho Phật tử tu tập.

Trải qua gần hai tháng, Ban Hoằng pháp Hệ phái đã cung thỉnh quý chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp Hệ phái, và chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp các Giáo đoàn luân phiên thuyết giảng. Qua đó, Phật tử gần xa đã rất hoan hỷ được tu học tại tư gia, dưới sự hướng dẫn và thuyết giảng của chư Tôn đức qua hình thức trực tuyến này.

Để tiếp tục trợ duyên cho Phật tử tu tập tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn, Ban Hoằng pháp Hệ phái mở thêm chương trình học giáo lý với nội dung tu học sắp tới như sau:

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ban Cố vấn:

- HT. Giác Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

- HT. Giác Nhân – Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Hệ phái.

- HT. Giác Minh – Trưởng Ban Hoằng pháp Hệ phái.

- HT. Minh Ngạn – Phó Ban Hoằng pháp Hệ phái.

- HT. Giác Trong – Phó Ban Hoằng pháp Hệ phái.

- TT. Giác Hoàng – Phó Thư ký Hệ phái.

2. Ban Chủ nhiệm:

- Trưởng ban: TT. Giác Phổ – Thư ký Ban Hoằng pháp Hệ phái.

- Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Hệ phái.

- Ủy viên thường trực: ĐĐ. Giác Thống.

- Thư ký: ĐĐ. Minh Điệp – Phó Thư ký Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất Sĩ.

3. Ban Giáo thọ: ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Minh Đẳng, ĐĐ. Giác Tự, ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Khải, ĐĐ. Minh Thắng, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Minh Chuyển, ĐĐ. Minh Điệp, ĐĐ. Minh Đức.

4. Ban Kỹ thuật:

- Trưởng ban: ĐĐ. Giác Thống.

- Cùng thực hiện: Sư Giác Minh Phát, Cư sĩ Hữu Nghĩa, Cư sĩ Điền Lộc Phát, Cư sĩ Ngọc Tâm.

Trân trọng thông báo đến quý Phật tử được biết và tham gia khoá học. Kính chúc quý vị an lành, gặp nhiều thắng duyên, Đạo tâm kiên cố, thành tựu viên mãn.

II. CHƯƠNG TRÌNH THUYẾT GIẢNG:

1. Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 19h30’-21h00’:

Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp Hệ phái thuyết giảng.

2. Thứ Bảy hàng tuần vào lúc 19h30’-21h00’:

Chư Tôn đức Ban Hoằng pháp các Giáo đoàn thuyết giảng.

III. LỚP GIÁO LÝ TRỰC TUYẾN - ONLINE:

Ngoài thời gian Chư Tôn đức Giảng sư Hệ phái và Giáo đoàn thuyết giảng vào thứ Bảy và Chủ Nhật; Ban Hoằng pháp Hệ phái mở thêm Lớp Giáo lý trực tuyến với sự tham gia giảng dạy của quý Đại đức giảng sư trẻ tuổi để tạo điều kiện cho Phật tử tu học.

1. Thời gian khai giảng: Thứ Tư, ngày 06/10/ 2021 (nhằm 01/09 Tân Sửu)

2. Thời gian học: Tất cả các buổi học bắt đầu từ 19h30’-21h00’.

3. Thời khóa biểu cụ thể như sau:

Nay, thông báo đến quý nam nữ Phật tử gần xa, và kính mời quý Phật tử tham lớp học.

 

TM. BAN HOẰNG PHÁP HỆ PHÁI

THƯ KÝ

TT. GIÁC PHỔ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan