CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo đăng ký ấn phẩm

Chon ly 02 aKính bạch chư Tôn thiền đức,

Thưa quý Phật tử,

Vừa qua, Hệ phái đã cho ấn hành lại bộ CHƠN LÝ do Tổ sư Minh Đăng Quang soạn thuật và giảng thuyết trong những năm Tổ sư hành đạo. Bộ Chơn lý này do chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái cùng nhau ngồi lại đối chiếu với 5 bản in trước đây vào năm 2013 để xác định nghĩa lý của  văn tự ngang qua cách chấm câu của toàn bộ tác phẩm Chơn lý quý báu này. Để tiện cho việc khảo cứu, 60 đề tài giáo lý được in trong một tập dày 780 trang, khổ 19 x 26 cm, bìa cứng và đẹp. Giá nội bộ: 100.000đ (một trăm ngàn đồng)/ bộ.

BiaKyYeuHTTháng 5 năm 2016, Hệ phái sẽ cho phát hành cuốn kỷ yếu hội thảo khoa học: HỆ PHÁI KHẤT SĨ: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP, dày 1170 trang, khổ 16 x 24 cm, bìa cứng, đẹp. Cuốn kỷ yếu hội thảo này chứa đựng gần 100 bài nghiên cứu của các học giả, giáo sư, tiến sĩ, nhà tu hành được thể hiện nhân Đại lễ Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng  (1954 – 2014) do  Hệ phái Khất sĩ cùng với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Viện Nghiên cứu Phật học VN đồng tổ chức vào ngày 26 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (2014) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh. 

Qua hai năm, Hệ phái mới hội đủ điều kiện ấn hành tác phẩm có giá trị này. Giá nội bộ: 140.000đ (một trăm bốn mươi ngàn đồng)/ cuốn. Các Giáo đoàn và quý Phật tử có thể đăng ký số lượng với sư Minh Trúc bằng cách nhắn tin vào số điện thoại: 0936747824, hoặc email về thichgiachoang@yahoo.com để đảm bảo số lượng đủ để gởi đến quý vị và cũng để giảm bớt chi phí khi in số lượng nhiều.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Kính chúc chư Phật tử thân tâm an lạc, cuộc sống hanh thông, vạn sự cát tường.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan