CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh của Hệ phái lần 2

PV new

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa các Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự,

Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” do Hệ phái tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang lần 2. Do đó, kính trình đến chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các vị trụ trì liễu tri và thông báo đến các Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự xin phép Bổn sư về địa điểm nêu trên để tham dự khóa học.

Thời gian: Mùng 2 đến mùng 9 tháng Bảy âm lịch.

Thời gian tập trung: Chiều mùng 1 tháng Bảy âm lịch.

Thời gian điểm danh và sinh hoạt đầu tiên: Lúc 19 giờ mùng 1 tháng Bảy âm lịch.

Cần đem theo: Y, Bát, muỗng, tọa cụ, CMND và Luật nghi Khất sĩ.

Khi đến, các vị sẽ được BTC đón tiếp và sắp xếp nơi ở cũng như làm một vài thủ tục cần thiết.

Vì trang nghiêm thân tâm, củng cố giới hạnh, và học các pháp hành cần thiết để làm hành trang trên lộ trình tu học, rất mong các khóa sinh về tham dự học đầy đủ.

Trân trọng,

Tỳ kheo Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan