CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần 6 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM) cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thời gian: Ngày 8 đến 17 tháng 6 năm Canh Tý (28/7 – 6/8/2020).

Tập trung: Chiều mùng 7 tháng 6 

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. Giác Phúc  - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

BAN TỔ CHỨC

Như Ban Chức sự An cư kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

* Các chủ đề được học như sau:

1. Phật học phổ thông (quyển 1-4)

2. Luật nghi Khất sĩ

3. Trích giảng Chơn lý

4. Lịch sử Hệ phái và chư Đức Thầy 

5. Chia sẻ đề tài: Lý tưởng của người xuất gia

6. Các khái niệm, phép tắc, uy nghi khi tấn đàn Cụ túc giới Tỳ-kheo

LỊCH  THUYẾT GIẢNG:

Ngày 1 (Thứ Ba, 8/6 Canh Tý):

Buổi sáng: Khai mạc

Buổi chiều: HT. Giác Toàn

Ngày 2 (Thứ Tư, 9/6 Canh Tý):

Buổi sáng: HT. Giác Hà  

Buổi chiều: Công quả các tầng tháp, ôn lại công hạnh của các vị Đức Thầy

Ngày 3 (Thứ Năm, 10/6 Canh Tý):

Buổi Sáng:  HT. Giác Pháp (Lý tưởng người xuất gia)

Buổi chiều: Dò bài và trùng tụng Chơn lý

Ngày 4 (Thứ Sáu, 11/6 Canh Tý):

Buổi sáng: TT. Giác Phổ (Những điểm đặc biệt của Đức Nhị Tổ)

Buổi chiều: TT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Thống (Tầm quan trọng của 10 giới Sa-di)

Ngày 5 (Thứ Bảy, 12/6 Canh Tý):

Buổi sáng: TT. Minh Thành (Mười sáu pháp hạnh của người tu)

Buổi chiều: Dò bài và trùng tụng Chơn lý

Ngày 6 (Chủ Nhật, 13/6 Canh Tý):

Buổi sáng: HT. Minh Hóa

Buổi chiều:  ĐĐ. Giác Đẳng, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Tuế  

(Soạn, ôn tập và tổ chức thi trắc nghiệm giáo lý cơ bản và những gì đang học)

Ngày 7 (Thứ Hai, 14/6 Canh Tý):

Buổi sáng: TT. Giác Hoàng (Nghi quỹ khi đăng đàn thọ Sa-di và Cụ túc giới)

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Minh Khải (Luật Khất sĩ)

Ngày 8 (Thứ Ba, 15/6 Canh Tý):

Buổi sáng:  ĐĐ. Minh Viên, ĐĐ. Minh Sơn (Tầm quan trọng của giới luật)

Buổi chiều:  ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Thắng (Giải đáp đề trắc nghiệm)  

Ngày 9 (Thứ Tư, 16/6 Canh Tý):

Buổi sáng:  ĐĐ. Giác Nhường (Công đức hầu thầy)

Buổi chiều: Dò bài và làm công quả

Ngày 10 (Thứ Năm, 17/6 Canh Tý):

Buổi sáng: Cảm tưởng  

Buổi chiều: Bế mạc  

BAN QUẢN CHÚNG

Trưởng ban:          TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban:   TT. Giác Minh, ĐĐ. Giác Phước

Ủy viên (chư Tăng):                   

Đặc trách Sinh hoạt (ăn mặc ở bệnh): ĐĐ. Minh Thái, ĐĐ. Minh Viên. 

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Minh Tuế.   

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Minh Đẳng, ĐĐ. Minh Khải. 

Đặc trách Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Thắng. 

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Minh Quý, ĐĐ. Giác Ảnh.

Đặc trách Công quả: ĐĐ. Minh Thủ.

Ủy viên (chư Ni):

NS. Duyên Liên, NS. Hòa Liên, NS. Sanh Liên, SC. Thu Liên, SC. Hoa Liên, SC. Định Liên.  

Nay thông báo để các Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự của 6 Giáo đoàn Tăng tập trung về Pháp viện Minh Đăng Quang vào ngày giờ nêu trên để tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 6 này.

Sự cộng tu của đại chúng và sự hướng dẫn của chư Tôn đức giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ giúp hành giả thăng tiến rất nhiều trên bước đường vun bồi công đức và trang nghiêm tự thân, thắp sáng lý tưởng giải thoát và phụng sự nhân sinh.

Kính thông báo

  TM. Ban Tổ chức

Tỳ-kheo Giác Hoàng.       

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan