CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 12

IMG 7665Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 12 dành cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự do Giáo đoàn III tổ chức vào mùa xuân năm Bính Thân – 2016 với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Từ sáng mùng 3 đến 13 tháng 2 năm Bính Thân (11 – 21/03/2016).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai do Ni trưởng Hiệp Liên trụ trì.

Cần mang theo: Bát, muỗng, ca, tọa cụ, chứng minh thư, Luật nghi Khất sĩ.

Rất mong chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá tạo điều kiện cho các Sa-di, Sa-di-ni và tập sự về địa điểm nêu trên để rèn luyện oai nghi tế hạnh và nung đúc tinh thần của vị Sa-di và tập sự vừa bước chân vào cửa đạo.

CHƯ TÔN ĐỨC CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng

HT. Giác Tần

 

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ

TT. Giác Trí: Mùng 3 (Thứ 6, 11/03/2016)

HT. Giác Tần: Mùng 4 (Thứ Bảy, 12/03/2016)

HT. Giác Thành: Mùng 5 (Chủ Nhật, 13/03/2016)

ĐĐ. Giác Nhường: Mùng 6 (Thứ Hai, 14/03/2016)

TT. Giác Duyên: Mùng 7 (Thứ Ba, 15/03/2016)

HT. Giác Phùng và NS. Cảnh Liên: Mùng 8 (Thứ Tư, 16/03/2016)

ĐĐ. Giác Phổ: Mùng 9 (Thứ Năm, 17/03/2016)

HT. Giác Phương: Mùng 10 (Thứ Sáu, 18/03/2016)

NT. Hiệp Liên: Ngày 11 (Thứ Bảy, 19/03/2016)

ĐĐ: Giác Hoàng: Ngày 12 (Chủ Nhật, 20/03/2016)

HT. Giác Thành/ HT. Giác Trí (Thứ Hai, 21/03/2016)

BAN QUẢN CHÚNG

ĐĐ. Giác Phổ: Mùng 9 đến 11

ĐĐ. Giác Hoàng: Mùng 2 đến 4 và 12 đến 13

ĐĐ. Giác Nhường: 3 đến 5 

ĐĐ. Giác Đoan: Mùng 2 đến 13

NS. Chuyên Liên: Mùng 2 đến 13

SC. Hoa Liên: Mùng 2 đến 13.  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan