CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 8 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm Quý Mão (PL.2567 – DL.2023) tức ngày 17/8/2023 – 24.8.2023). Thành phần giáo thọ, các môn học và thời khóa cho 8 ngày tu học như sau:

BAN TỔ CHỨC KHÓA TU ĐẠO HẠNH LẦN THỨ 7

I. BAN CHỨNG MINH

 1. NT. Tân Liên (TX. Ngọc Quang - Gò Công)
 2. NT. Chiêu Liên
 3. NT. Phục Liên
 4. NT. Mỹ Liên
 5. NT. Tố Liên
 6. NT. Viên Liên
 7. NT. Mai Liên (TX. Ngọc Đức - Thủ Đức)

II. BAN GIÁO THỌ

 1. NT. Gương Liên
 2. NT. Xuân Liên
 3. NT. Tín Liên
 4. NS. Phụng Liên
 5. NS. Nguyện Liên
 6. NS. Hằng Liên
 7. NS. Tuệ Liên

III. BAN KIỂM SOÁT

 1. NS. Bảo Liên
 2. NS. Nga Liên
 3. NS. Triệu Liên
 4. SC. Hạnh Liên
 5. SC. Thảo Liên

IV. THỊ GIẢ

 1. SC. Thảo Liên CC4
 2. SC. An Liên (LK)

V. NỘI DUNG TU HỌC

 • Thời gian 8 NGÀY
 • Môn học: 4 CHỦ ĐỀ

CÁC CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN BỔ GIÁO THỌ

Chủ đề 1: CÁC NGHI THỨC VÀ LUẬT KHẤT SĨ

1. Ni trưởng Gương Liên: Giới thiệu tổng quan về cuốn “Luật nghi Khất sĩ” (1 ngày)

Giới thiệu tổng quan về phần “Luật Khất sĩ”;  Bát đất, y vá;  Tứ y pháp;  Cõi Niết-bàn, Niết-bàn thời khắc biểu;  Giáo hội Tăng già Khất sĩ;  Về sự đi khất thực;  Phép đến nhà cư sĩ;  Mặc, nói, làm, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; …

2. Ni trưởng Xuân Liên: Các nghi thức của NGHPKS (1 ngày)

Nghi thức cúng ngọ;  Kinh Phước thí và hai bài thọ bát;  Cầu nguyện trai tăng;  Thân - khẩu - ý;   Giới và nhẫn;  Huệ;  Lễ thí phát;  Nhớ ơn Phật;  Thuyền trí huệ;  Tán tụng công đức giáo chủ;  Nguyện về cõi Phật…

Chủ đề 2: TINH HOA BỘ CHƠN LÝ KHẤT SĨ

1. Ni sư Nguyện Liên  

2. Ni sư Hằng Liên

Chủ đề 3: GIÁO LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT

1. Giáo lý đạo Phật Nguyên Thủy: NS. Phụng Liên

2. Sự hình thành Giáo điển Phật giáo Bắc truyền: NS. Tuệ Liên

Chủ đề 4:   PHÁP THIỀN CỦA NGHPKS

Ni trưởng Tín Liên (Lý thuyết + thực hành)

- Giáo thọ

 1. Ni trưởng Gương Liên
 2. Ni trưởng Xuân Liên
 3. Ni sư Tín Liên
 4. Ni sư Phụng Liên
 5. Ni sư Nguyện Liên
 6. Ni sư Tuệ Liên
 7. Ni sư Hằng Liên

- Các môn học

 1. Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang
 2. Hệ phái Khất Sĩ – Tông chỉ và tổ chức Hệ phái
 3. Luật nghi khất sĩ
 4. Ý nghĩa xuất gia và cứu cánh đời sống phạm hạnh
 5. Thiền
 6. Giáo lý Phật giáo

- Thời khóa sinh hoạt trong 8 ngày

          Sáng từ        7:30 đến 09:30      :         Lên lớp

                              09:45 đến 10:30    :         Hướng dẫn đắp y,

                                                            :         mang bát và khất thực

          Chiều từ       14:00 đến 16:00    :         Lên lớp + Thiền tập

          Tối từ           18:15 – 19:00        :         Tụng Kinh

                              19:30 – 21:30        :         Chư ni tự ôn bài

                              21:30                     :         Chỉ tịnh

 

- Giám sát, nhắc nhở: NS. TRIỆU LIÊN, SC. HẠNH LIÊN VÀ SC THẢO LIÊN phụ tiếp hướng dẫn nhắc nhở chư Ni về ôn tập, giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ, các tác phong, đi đứng, nói chuyện, cách đắp y, mang bát, đi khất thực và hành thiền.

 

 

 

 

 

Sáng 7:30 – 9:30

 

9:45 – 10:30

 

Chiều 14:00 – 16:00

Mùng 2.7 (17/8/2023)

Thứ Năm

 

THIỀN – Ý NGHĨA, TÔNG CHỈ

VÀ PHƯƠNG PHÁP

NT. TÍN LIÊN

Thực tập cách đắp y, mang bát và khất thực (trong khuôn viên TX)

 

THIỀN TẬP

NT. TÍN LIÊN

Mùng 3.7 (18/8/2023)

Thứ Sáu

 

HT. BỬU CHÁNH

 

 

     

THIỀN – NT. TÍN LIÊN

Mùng 4.7 (19/8/2023)

Thứ Bảy

 

Ý NGHĨA XUẤT GIA VÀ CỨU CÁNH ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH

NT. GƯƠNG LIÊN

 

    

NT. GƯƠNG LIÊN (tiếp theo)

Mùng 5.7 (20/8/2023)

Chủ Nhật

 

TÌM HIỂU CHƠN LÝ TỔ SƯ

MINH ĐĂNG QUANG

NS. HẰNG LIÊN

 

 

 

NS. HẰNG LIÊN(tiếp theo)

Mùng 6.7 (21.8.2023)

Thứ Hai

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN

PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN

NS. TUỆ LIÊN

 

 

 

       

NS. TUỆ LIÊN (tiếp theo)

Mùng 7.7 (22.8.2023)

Thứ Ba

 

HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÔNG CHỈ VÀ TỔ CHỨC HỆ PHÁI

NS. NGUYỆN LIÊN

 

 

 

NS. NGUYỆN LIÊN (tiếp theo)

Mùng 8.7 (23.8.2023)

Thứ Tư

 

LUẬT NGHI KHẤT SĨ

NT. XUÂN LIÊN

 

 

NT. XUÂN LIÊN (tiếp theo)

 

Mùng 9.7 (24.8.2023)

Thứ Năm

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO NAM TRUYỀN

NS. PHỤNG LIÊN

 

 

NS. PHỤNG LIÊN (tiếp theo

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan