CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì 2017

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý Phật tử,

Như thường lệ, sau mùa Phật đản, chư Tăng Ni Khất sĩ sẽ tổ chức Khóa Bồi dưỡng trụ trì cho chư Tăng Ni trụ trì và các vị cao hạ. Năm nay cũng giống như các năm trước, chư Tôn đức Hệ phái sẽ tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì với chủ đề: “ĐƯỜNG LỐI KHẤT SĨ CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG & NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC TIỄN ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG TĂNG NI KHẤT SĨ HIỆN NAY” được tổ chức từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Đinh Dậu (13-19/05/2017) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.  

Sau đây là danh sách một số chư Tôn đức đã được phân công và đăng ký đề tài:

- Giáo đoàn I:

+ HT. Giác Giới: “Nối truyền Thích Ca Chánh pháp”

+ TT. Giác Tây: “Tôn chỉ hành trì Chánh pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang”

- Giáo đoàn II:

+ HT. Giác Sơn: “Khất sĩ và thời đại”

- Giáo đoàn III:

+ TT. Giác Duyên: “Tìm hiểu thiền trong Chơn lý của Tổ sư”

+ ĐĐ. Giác Hoàng: “Báo cáo hoạt động Phật sự của Hệ phái năm  2016 – 2017 và các hoạt động Phật sự dự kiến năm 2017 – 2018”.

- Giáo đoàn IV: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn, HT. Minh Bửu

- Giáo đoàn V:

+ HT. Giác Hà: “Trách nhiệm của một vị trụ trì”

+ HT. Giác Pháp: “Các vấn nạn của Hệ phái Khất sĩ ngày nay và giải pháp”

- Giáo đoàn VI: Không đăng ký.

- Ni giới Hệ phái Khất sĩ:  NT. Tân Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Ánh Liên, NS. Tín Liên, SC. Trí Liên, SC. Thảo Liên...

+ NT. Khiêm Liên: “Tinh thần tu tập của Ni giới Khất sĩ ngày nay”

+ NS. Tín Liên: “Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Hệ phái năm 2016-2017”.

+ SC. Trí Liên: “Vấn đề sử dụng facebook của Tăng Ni trẻ ngày nay”.

- Ni giới Giáo đoàn IV: NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NS. Tuyết Liên,...

- Ni giới Giáo đoàn III:

+ NT. Hiệp Liên: “Tinh thần tu tập của người con Khất sĩ”

+ NT. Cảnh Liên: “Tinh thần “Phép Tăng chẳng lìa đoàn” của Tổ sư Minh Đăng Quang và những hiện trạng ngày nay”

- Ni giới Giáo đoàn I: Không đăng ký. 

Ngoài ra, một số chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, TT. Thích Thiện Thống ... sẽ được Ban Tổ chức cung thỉnh để giảng giải, chia sẻ kinh nghiệm trụ trì và tu học đến với đại chúng.

- Số lượng chư Tăng đăng ký 125 vị. Giáo đoàn I: 20 vị. Giáo đoàn II: 10 vị. Giáo đoàn III: 40 vị. Giáo đoàn IV: 30 vị. Giáo đoàn V: 15 vị. Giáo đoàn VI: 10 vị.

Số lượng chư Ni đăng ký 130 vị. NGHPKS: 60 vị. Ni giới GĐ IV: Phân đoàn 1: 15 vị. Phân đoàn 2: 15 vị. Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên và Cung Liên: 15 vị. Ni giới GĐ III: 30 vị. Ni giới GĐ I: 15 vị. Ni giới GĐ VI: 10 vị. 

Kính mong chư Tôn đức Tăng Ni Giáo phẩm Hệ phái như đã được phân công, và cả những vị chưa phát tâm đăng ký, vì sự ổn định và phát triển của Hệ phái, quang lâm và hoan hỷ viết bài tham luận, trình bạch những đề xuất để xây dựng Tăng đoàn ngày một vững chãi, góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày một tốt đẹp hơn.

Kính mong các vị Thư ký của từng Giáo đoàn lập danh sách chư Tôn đức Tăng Ni tham gia khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2017 này gởi về Ban Tổ chức càng sớm càng tốt.

Trân trọng thông báo đến quý Phật tử liễu tri để hoan hỷ và ủng hộ.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan