CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa "Sống chung tu học" của Ni giới GĐ.III

NgocTuc AnKhe Copy

Kính bạch chư Tôn đức,

Thể theo sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm và Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, Ni giới trực thuộc Giáo đoàn III tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần 3 tại Tịnh xá Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai do Ni trưởng Cảnh Liên trụ trì. 

Chương trình bắt đầu từ ngày 26 /3 đến mùng 4/ 4 Bính Thân. Ngày đầu và ngày cuối khất thực hóa duyên truyền thống.

Các vị tôn túc được cung thỉnh trong Ban Giáo thọ như sau:

HT. Giác Trí (Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III): Ngày 26

HT. Giác Phương (Chứng minh Ban Trị sự Giáo đoàn III): Ngày 27

HT. Giác Thành (Phó Ban Tăng sự Giáo đoàn III): Ngày 28

NT. Cảnh Liên (Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III): Sáng 29

NT. Hiệp Liên (Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III): Chiều 29

ĐĐ. Giác Nhường (Phó Thư ký kiêm Phó Ban Văn hóa Giáo đoàn III): Chiều mùng 1.

HT. Giác Phùng (Phó ban Thường trực Giáo đoàn III): Sáng mùng 2

HT. Giác Tần (Chứng minh Giáo đoàn III): Chiều mùng 3 

Bế mạc (Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn): Sáng mùng 4

Chư Tôn đức Ni: NS. Dung Liên, NS. Lãnh Liên, NS. Hạnh Liên, NS. Luật Liên, NS. Tỉnh Liên, NS. Ngộ Liên, NS. Chuyên Liên, NS. Hải Liên, NS.Thanh Liên, SC. Hiếu Liên... tùy duyên do quý Ni trưởng sắp xếp để Ni chúng thể hiện nhận thức và đóng góp, xây dựng Ni giới Giáo đoàn III vào sáng những giờ sám hối hoặc những buổi không có chư Tôn đức Tăng phụ trách. 

Trân trọng kính cung thỉnh,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan