CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần 5 Ni giới GĐ III

Kính bạch chư Tôn đức,

“Sống chung tu học” để được học hỏi, chuyển hóa cảm xúc, nâng cao nhận thức, và hưởng được hương vị an lạc, giải thoát là một nếp sống cao thượng được đức Phật chỉ dạy cho các đệ tử khi Ngài còn tại thế. Ni giới Giáo đoàn III được sự chứng minh và chỉ đạo của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn, mỗi năm mở 2 khóa “Sống chung tu học”.

Mùa xuân năm 2017 này, Ni trưởng Cảnh Liên trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc, xã Cư An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai phát tâm đăng cai tổ chức khóa tu lần thứ 5.

Đối tượng: Tỳ-kheo-ni trong Giáo đoàn III, đặc biệt là các vị trụ trì và phó trụ trì (Các vị Sa-di cũng rất được hoan hỷ đón mời, nhưng phần lớn bố trí vào công tác phụng sự khóa tu và thính pháp, tham thiền vào những giờ có thể).

NgocTuc AnKhe Copy

Thời gian tập trung: Chiều 20 tháng 3 năm Đinh Dậu (16/04/2017) và lúc 19g00 họp chúng.

Thời gian tu học: Từ ngày 21 đến 28 (17 – 24/04/2017).

Chương trình khất thực: Lúc 7g30 ngày khai mạc và bế mạc khóa tu.

Sau đây là Ban Chứng minh và Ban Tổ chức.

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Tần – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Trí – Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

HT. Giác Thành – Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III

NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự kiêm Giám luật Giáo đoàn III

SC. Hiếu Liên – Thư ký Ni giới Giáo đoàn III

SC. Hòa Liên – Thành viên Ban Giáo thọ của Ni giới GĐ III

SC. Hoa Liên – Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III

Và một số Ni sư, Sư cô trong Ni giới Giáo đoàn III.

BAN GIÁO THỌ (Mỗi thời giảng là 90 phút)

Ngày 21 (Thứ Hai, 17/04/2017): Khai mạc (buổi sáng), HT. Giác Trí (chiều)

Ngày 22 (Thứ Ba, 18/04/2017):  ĐĐ. Giác Hoàng (cả ngày)

Ngày 23 (Thứ Tư, 19/04/2017): HT. Giác Phương (cả ngày)

Ngày 24 (Thứ Năm, 20/04/2017):  ĐĐ. Giác Nhường (buổi sáng), NT. Cảnh Liên (buổi chiều)

Ngày 25 (Thứ Sáu, 21/04/2017): NT. Hiệp Liên (buổi sáng), Quý Ni sư (buổi chiều) 

Ngày 26 (Thứ Bảy, 22/04/2017): HT. Giác Thành (buổi sáng), Quý Ni sư (buổi chiều)

Ngày 27 (Chủ Nhật, 23/04/2017):  HT. Giác Tần (buổi sáng), HT. Giác Trong (buổi chiều)

Ngày 28 (Thứ Hai, 24/04/2017): Bế mạc 

 

Kính thông báo đến tất cả chư Tôn đức Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn III sắp xếp thời gian để về cộng trú cùng Ni đoàn. Sự hiện diện của các vị biểu hiện cho tinh thần hòa hợp, đoàn kết. Sự chia sẻ và đóng góp tâm lực và trí lực của quý vị sẽ góp phần làm cho Ni đoàn được hưng thịnh, lợi lạc nhân sinh.

Thông tri đến quý Phật tử để khởi tâm tùy hỷ công đức với sự nỗ lực của chư Tôn đức Ni và hỗ trợ trong điều kiện cho phép, góp phần cho khóa tu được thành tựu viên mãn.

Trân trọng.

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan