CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa "Sống chung tu học" lần 6 của Ni giới GĐ III

BAN TỔ CHỨC & CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

KHÓA “SỐNG CHUNG TU HỌC” LẦN 6 CỦA NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

Kính bạch chư Tôn đức,

Chương trình tu học dự kiến khóa “Sống chung tu học” lần 6 dành cho các vị Tỳ-kheo-ni tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hương (thôn Buôn Đun, xã Cư Ê Bur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) do Ni sư Hạnh Liên trụ trì, tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 9 âm lịch (20 đến 28 tháng 9 năm 2017), Ban Tổ chức và lịch trình tu học (dự kiến) như sau:

I. BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC THANH: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk.

HT. GIÁC CHÍ: Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk.

HT. GIÁC PHƯƠNG: Chứng minh Giáo đoàn III.

II. BAN TỔ CHỨC

HT. GIÁC TRÍ –  Tri sự phó kiêmTrưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III: Trưởng ban Tổ chức.

TT. GIÁC TIẾN – Tri sự phó Giáo đoàn III: Phó ban Tổ chức.

ĐĐ. GIÁC HOÀNG – Phó Thường trực Ban Giáo dục GĐ III: Phó ban Tổ chức.

ĐĐ. GIÁC PHỔ - Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GĐ III: Chánh Thư ký.

NT. HIỆP LIÊN – Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ III: Phó ban Tổ chức.

NT. CẢNH LIÊN – Phó trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ III: Giám luật.

NS. HẠNH LIÊN – Trụ trì TX. Ngọc Hương – Phó ban Tổ chức.

SC. HIẾU LIÊN – Chánh Thư ký Ni giới GĐ III – Phó Thư ký.

Các vị Phó Thư ký Ni giới GĐ III: Phó Thư ký.

tx ngoc huong

III. CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

- Tối mùng 1 (Thứ Tư): Họp trù bị (thông qua chương trình tu học, bầu Ban Tổ chức, thống nhất một số điều: chỗ thọ trai, chỗ tu tập, chỗ nghỉ, các tư cụ cần thiết...).

- Sáng mùng 2 (Thứ Năm): Khất thực hóa duyên và khai mạc.

- Chiều mùng 2 (Thứ Năm): ĐĐ. Giác Hoàng thăm và chia sẻ một số ý pháp.

- Ngày mùng 3 (Thứ Sáu): HT. Giác Phương thăm và chia sẻ một số đạo lý dành cho các vị trụ trì.

- Sáng mùng 4 (Thứ Bảy): NT. Hiệp Liên thăm và chia sẻ một số ý pháp.

- Chiều mùng 4 (Thứ Bảy): Quý chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn thăm.

- Sáng mùng 5 (Chủ Nhật): Quý chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn thăm.

- Chiều mùng 5 (Chủ Nhật): Ni trưởng Cảnh Liên chia sẻ pháp đến hội chúng.

- Sáng mùng 6 (Thứ Hai): Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk thăm chư Tôn đức Ni.

- Chiều mùng 6 (Thứ Hai): Chư Tôn đức Ni chia sẻ kinh nghiệm tu học.

- Sáng và chiều mùng 7 (Thứ Ba): Ni trưởng Hiệp Liên chia sẻ pháp đến hội chúng.

- Sáng mùng 8 (Thứ Tư): ĐĐ. Giác Phổ thăm đại chúng.

- Chiều mùng 8 (Thứ Tư): Chư Ni trao đổi một số Phật sự, chuẩn bị tổng kết.

- Sáng mùng 9 (Thứ Năm): Lễ bế mạc.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, đạo lực tăng trưởng, là bóng mát cho Phật tử tại gia.

Chúc quý Phật tử hữu duyên Bồ-đề tâm kiên cố, tinh thần phụng sự ngày một cao để làm lợi ích cho chúng hữu tình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan