CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa “sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III - lần thứ 13

Từ ngày 8 - 17 tháng 10 năm 2021

(Mùng 3-12 tháng 9 năm Tân Sửu)

 

Kính gởi chư Tôn đức Ni các miền Tịnh xá Ni Giáo đoàn III,

Hàng năm, chư Ni giáo đoàn III chúng ta có 2 khóa “Sống chung tu học” để cùng nhau về một nơi, cùng tu niệm, cùng học pháp của Phật-Tổ-Thầy, cùng sách tấn, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo. Khóa tu này được bắt đầu thực hiện từ năm 2015 và đến nay đã được 12 khóa. Gần đây, đại dịch Covid-19 lan tràn, việc tổ chức khóa tu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, mùa thu năm ngoái (Canh Tý – 2020), chúng ta cũng tinh tấn tổ chức được 2 khóa liền kề nhau vào tháng 9 (âl), khóa tu lần thứ 11 tại Tịnh xá Ngọc Túc (Cư An, Đăk Pơ, Gia Lai), và vào tháng 11 (âl), khóa tu lần thứ 12 tại Tịnh xá Ngọc Lương (Bình Thuận).

Từ đầu năm 2021 đến nay, do nhiều trở ngại khách quan, chúng ta vẫn chưa tổ chức được khóa nào. Nay chư Ni trong Giáo đoàn sắp xếp thời gian để cùng tu với nhau một khóa vào ngày mùng 3-12 tháng 9 (âl) sắp tới trên hệ thống trực tuyến Google Meet. Tuy phương tiện này mới mẻ, không được thuận lợi trong việc sinh hoạt trực tiếp, nhưng đó là giải pháp tốt nhất hiện nay cho việc học hỏi giáo pháp, trao đổi và khuyến khích lẫn nhau.

Với lòng thương tưởng của chư Ni trưởng Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đối với thế hệ chư Ni kế thừa và lớp Ni trẻ hậu học, mong hết thảy chư Ni trong Giáo đoàn phát tâm dũng mãnh tu hành, cố gắng học thêm kỹ thuật sử dụng phương tiện truyền thông này để tham gia khóa tu, vừa hỗ trợ đại chúng có một khóa tu thanh tịnh, chất lượng, vừa tạo cho mình một cơ duyên được sống trong từ trường an lành, hòa hợp của Ni đoàn.

Link đăng ký tham dự (dành cho chư Tôn đức Ni): https://forms.gle/BXazhD3DvjoEdcUaA

Chương trình tu học theo Thời khóa biểu và Lịch giảng như sau:

THỜI KHÓA BIỂU

04g00 – 05g00:    Tụng kinh – Tọa thiền

05g00 – 06g00:     Học Kinh Trung Bộ

06g30 – 07g00:     Điểm tâm

08g00 – 09g30:     Học pháp (Kinh, Chơn lý)

                             (Phật tử có thể tham dự nghe pháp thoại)

10g30 – 12g00:     Thọ trai

13g30 – 15g00:     Sám hối / Thảo luận nhóm

15g30 – 16g30:     Tọa thiền (Phật tử có thể tham dự)

18g00 – 19g00:     Tọa thiền (Phật tử có thể tham dự)

19g00 – 19g45:     Tụng kinh (Mỗi tịnh xá tự tụng)

20g00 – 21g30:      Tự học

LỊCH GIẢNG

BUỔI SÁNG

Ngày 1 (Thứ Sáu, 8/10/2021 = 3/9 âl):          HT. Giác Trí

Ngày 2 (Thứ Bảy, 9/10/2021 = 4/9 âl):           HT. Giác Giới

Ngày 3 (Chủ Nhật, 10/10/2021 = 5/9 âl) :      HT. Giác Pháp

Ngày 4 (Thứ Hai, 11/10/2021 = 6/9 âl):         HT. Giác Thành

Ngày 5 (Thứ Ba, 12/10/2021 = 7/9 âl):          NT. Hiệp Liên

Ngày 6 (Thứ Tư, 13/10/2021 = 8/9 âl):          TT. Giác Phổ

Ngày 7 (Thứ Năm, 14/10/2021 = 9/9 âl):       NT. Cảnh Liên

Ngày 8 (Thứ Sáu, 15/10/2021 = 10/ 9 âl):     HT. Giác Minh 

Ngày 9 (Thứ Bảy, 16/10/2021 = 11/9 âl) :      TT. Giác Hoàng 

Ngày 10 (Chủ Nhật, 17/10/2021 = 12/9 âl):   HT. Giác Trong

BUỔI CHIỀU

Ngày 1 (3/9 âl): Thảo luận nhóm (TT. Giác Viễn chủ trì, NT. Đền Liên, NS. Tỉnh Liên, NS. Mẫn Liên)

Ngày 2 (4/9 âl): Sám hối

Ngày 3 (5/9 âl): Thảo luận nhóm (TT. Giác Hoàng chủ trì, NS. Dung Liên, NS. Ngộ Liên, NS. Hiếu Liên)

Ngày 4 (6/9 âl): Họp Giáo phẩm Ni giới với Ban Giáo phẩm Giáo đoàn III

Ngày 5 (7/9 âl) : Thảo luận nhóm (ĐĐ. Giác Nhường chủ trì, NS. Lãnh Liên, NS. Chuyên Liên, NS. Bửu Liên)

Ngày 6 (8/9 âl): Sám hối

Ngày 7 (9/9 âl): Thảo luận nhóm (TT. Giác Phổ chủ trì, NS. Hạnh Liên, NS. Hải Liên, NS. Thanh Liên)

Ngày 8 (10/9 âl): Sám hối

Ngày 9 (11/9 âl): Thảo luận nhóm (ĐĐ. Giác Thống chủ trì, NS. Luật Liên, NS. Chơn Liên, NS. Duyên Liên) 

Ngày 10 (12/9 âl): Sám hối.

Nay thông báo,

Ni trưởng Hiệp Liên

(Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan