CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa trao đổi kinh nghiệm trụ trì năm Ất Mùi - 2015

PV-newKính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Nhằm khẳng định đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang và xác định bổn phận, vai trò, trách nhiệm và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì trong giai đoạn hiện nay. Nhân đầu mùa An cư như thường lệ, chư Tôn đức Hệ phái sẽ tổ chức một tuần “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” cho những vị trụ trì, phó trụ trì và các vị Tỳ-kheo. Đó cũng là cơ hội để chư hành giả tham dự An cư cơ hội được nghe những lời tâm huyết từ chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái vì Phật sự mà không về An cư tập trung tại địa điểm Hệ phái được.

Thời gian: Ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Ất Mùi (nhằm 4 đến 10/6/2015).

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

Chủ đề:     - TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA TRONG CHƠN LÝ

-   TIẾP CHÚNG ĐỘ TĂNG TRONG THỜI HIỆN ĐẠI

Các vị Tôn túc trong Giáo hội sẽ được cung thỉnh để chia sẻ giáo pháp và trình bày những vấn đề của Giáo hội: HT. Thích Thiện Nhơn, TT. Thích Thiện Thống.

Các vị Tôn túc trong Hệ phái:

Đoàn I:

HT. Giác Giới: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý Khất sĩ

TT. Giác Tây: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Sanh và tử”

Đoàn II:

TT. Giác Minh: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Đại thái thức”

Đoàn III:

TT. Giác Trong: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Vô lượng cam lộ”

TT. Giác Duyên: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa với Phật giáo Khất sĩ

ĐĐ. Giác Hoàng: Các hoạt động Phật sự trong 6 tháng của Hệ phái và những hoạt động dự kiến

Đoàn IV:

HT. Giác Toàn: Tinh thần Bồ-tát đạo trong Chơn lý

TT. Minh Bửu: Tư tưởng Thiền học trong Chơn lý của Tổ sư

Đoàn V:

TT. Giác Pháp: Lý tưởng người xuất gia thời Phật và thời nay trong HPKS

TT. Giác Nhân: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Bài học Khất sĩ”

Đoàn VI:

TT. Giác Nhuận: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Pháp Tạng”

Ni giới Hệ phái

NT. Tân Liên, NS. Tín Liên, NS. Tuệ Liên (đăng ký viết bài và thuyết trình).

Ni giới Giáo đoàn IV:

NS. Tuyết Liên: Tư tưởng Phật giáo Đại thừa trong Chơn lý “Đại thừa giáo”

NT. Mai Liên đang viết bài.

Ni giới Giáo đoàn III:

NT. Hiệp Liên: Đức Tổ sư và phương tiện để đi đến với nhất thừa

Ni giới Giáo đoàn I:

NS. Yến Liên: Tư tưởng Đại thừa trong Kinh Vu Lan qua Chơn lý “Đại Thái thức”

Thời gian gởi bài về Ban thư ký: Chậm nhất ngày 12 tháng 4 năm Ất Mùi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức kính mời tất cả Tăng Ni tham gia viết bài, thể hiện quan điểm nhận thức của mình về hai chủ đề trên, góp phần cho chương trình “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” năm 2015 được thành tựu.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni một mùa Phật đản an lành trong ánh hào quang của đức Phật.

TM. Ban Thư ký Hệ phái

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan